FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(1) 30-43

Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education

Erol Duran & Ertuğrul Ercan


Benzer Makaleler
Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

Tuğba Şeker & Enes Furkan Çelebi
Cilt 4 Sayı 2

Su Kirliliğinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’Nın Biyojen Amin Seviyeleri Üzerine Etkileri / Water pollution on biogenic amine levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Mustafa Calapoğlu & Derya Bozkurt Duran & Defne Cebeci & Uğur Şahin & Hasan Kalyoncu
Cilt 1 Sayı 1

Biatlon Sporcularında Atış Performansı ve Denge Performansı Arasındaki İlişki / The Relationship Between Shooting Performance and Balance Performance in Biathletes

Bahar Ateş
Cilt 1 Sayı 1

Sıkı Geçme Bağlantısı Yapılan GGG-60 Döküm Malzeme ile S275JR ve S355JR Çeliğinin Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi / Investigation of Material Effect on GGG-60 Casting Material and S355JR Steel with Tight Junction

Kadir Gündoğan & Mustafa Gitmiş
Cilt 2 Sayı 1

Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned? 

Yusuf İnel & Emrah Urhan
Cilt 2 Sayı 1

Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions of School Managers About Performance Based Payment

Gökhan Demirhan & Yağmur Sakar
Cilt 2 Sayı 2

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses 

İlker Dere & Ayçin Emeksever
Cilt 2 Sayı 4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi / Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School 

Levent Tanyeri
Cilt 3 Sayı 2

Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi / Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE) 

Umut Karaman & Sevil Büyükalan Filiz
Cilt 3 Sayı 2

Dağlık Frigya’da (Afyonkarahisar-İhsaniye) Ekolojik/Kültürel Alternatif Turizm Modeli /  Ecologic/Cultural Alternative Tourism Model for Highland Phrygia (Afyonkarahisar-İhsaniye)

Sevgi Tatar & Mehmet Ali Özdemir & Murat Şen
Cilt 4 Sayı 4