FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Top Ranked Articles

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

pp. 34-38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |  Number of Views: 849  |  Number of Download: 656

Volume 5, Issue 3

İlhanlılar Döneminde Azerbaycan'ın Demografik Yapısı/Demographic Structure of Azerbaijan During The Ilkhanid Period

Gurban Hüseynov

pp. 34-44   |  Number of Views: 389  |  Number of Download: 551

Volume 6, Issue 4

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

pp. 13-23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |  Number of Views: 142  |  Number of Download: 525

Volume 5, Issue 6

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

pp. 28-39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |  Number of Views: 140  |  Number of Download: 498

Volume 5, Issue 7

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

pp. 9-19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |  Number of Views: 73  |  Number of Download: 482

Volume 5, Issue 7

more...