FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

ÖNEMLİ DUYURU

Dergimize yüklenmiş makale yoğunluğu nedeniyle sisteme yeni yüklenecek makalelerin en erken yayın tarihi 2023 yılı içerisinde olmacaktır. Bu nedenle 15 Aralık 2022 tarihine kadar dergi sitemine yeni makale yüklemesi yapılmamasını rica ediyoruz. 

 

En Popüler Makaleler

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34-38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |  Okunma Sayısı: 85  |  İndirilme Sayısı: 186

Cilt 5, Sayı 3

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13-23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |  Okunma Sayısı: 59  |  İndirilme Sayısı: 160

Cilt 5, Sayı 6

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

ss. 1-16   |  DOI: 10.29345/futvis.177   |  Okunma Sayısı: 43  |  İndirilme Sayısı: 154

Cilt 5, Sayı 3

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

ss. 9-19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |  Okunma Sayısı: 32  |  İndirilme Sayısı: 153

Cilt 5, Sayı 7

Cilt/Volume:5 Sayı/ Issue: Coğrafya Özel Sayısı/Geography Special Issue 2021

ss. 0-0   |  Okunma Sayısı: 41  |  İndirilme Sayısı: 146

Cilt 5, Sayı 6

daha fazla...