FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Most Downloaded

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34 - 38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |   Okunma Sayısı: 923  |  İndirilme Sayısı: 748

İlhanlılar Döneminde Azerbaycan'ın Demografik Yapısı/Demographic Structure of Azerbaijan During The Ilkhanid Period

Gurban Hüseynov

ss. 34 - 44   |   Okunma Sayısı: 401  |  İndirilme Sayısı: 595

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13 - 23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |   Okunma Sayısı: 148  |  İndirilme Sayısı: 558

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28 - 39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |   Okunma Sayısı: 149  |  İndirilme Sayısı: 525

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla) 

Bayram Tuncer & Muzaffer Bakırcı

ss. 1 - 12   |  DOI: 10.29345/futvis.176   |   Okunma Sayısı: 42  |  İndirilme Sayısı: 518

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

ss. 9 - 19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |   Okunma Sayısı: 75  |  İndirilme Sayısı: 509

Cilt/Volume:5 Sayı/ Issue: Coğrafya Özel Sayısı/Geography Special Issue 2021

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 94  |  İndirilme Sayısı: 494

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29345/futvis.177   |   Okunma Sayısı: 98  |  İndirilme Sayısı: 493

Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District  

Emine Kocaman & Lütfi Özav

ss. 25 - 40   |  DOI: 10.29345/futvis.168   |   Okunma Sayısı: 42  |  İndirilme Sayısı: 478

Aile Danışmanlığı Yaşantisal/İnsancıl Terapiden Genel Bir Bakış Açısı  

Selahattin AVŞAROĞLU & Fatmanur ÇİMEN

ss. 1 - 7   |  DOI: 10.29345/futvis.135   |   Okunma Sayısı: 80  |  İndirilme Sayısı: 476