FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Most Downloaded

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34 - 38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |   Okunma Sayısı: 212  |  İndirilme Sayısı: 364

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13 - 23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |   Okunma Sayısı: 93  |  İndirilme Sayısı: 296

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28 - 39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |   Okunma Sayısı: 82  |  İndirilme Sayısı: 275

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

ss. 9 - 19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |   Okunma Sayısı: 51  |  İndirilme Sayısı: 273

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29345/futvis.177   |   Okunma Sayısı: 80  |  İndirilme Sayısı: 272

Cilt/Volume:5 Sayı/ Issue: Coğrafya Özel Sayısı/Geography Special Issue 2021

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 56  |  İndirilme Sayısı: 260

Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Yargı Dışı Sorumluluğu/Non-Judiciary Responsibility of Administrative for Terrorist Actions

Münevver İlay Vuslat Kaya

ss. 1 - 7   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.1   |   Okunma Sayısı: 41  |  İndirilme Sayısı: 256

Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District  

Emine Kocaman & Lütfi Özav

ss. 25 - 40   |  DOI: 10.29345/futvis.168   |   Okunma Sayısı: 30  |  İndirilme Sayısı: 247

Volume 5 Yunus Emre Özel Sayısı

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 21  |  İndirilme Sayısı: 246

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:4 Kış/Winter 2021

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404   |   Okunma Sayısı: 28  |  İndirilme Sayısı: 246