FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Most Downloaded

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

pp. 34 - 38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |   Number of Views: 85  |  Number of Download: 186

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

pp. 13 - 23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |   Number of Views: 59  |  Number of Download: 160

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

pp. 1 - 16   |  DOI: 10.29345/futvis.177   |   Number of Views: 43  |  Number of Download: 154

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

pp. 9 - 19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |   Number of Views: 32  |  Number of Download: 153

Cilt/Volume:5 Sayı/ Issue: Coğrafya Özel Sayısı/Geography Special Issue 2021

pp. 0 - 0   |   Number of Views: 41  |  Number of Download: 145

Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Yargı Dışı Sorumluluğu/Non-Judiciary Responsibility of Administrative for Terrorist Actions

Münevver İlay Vuslat Kaya

pp. 1 - 7   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.1   |   Number of Views: 23  |  Number of Download: 142

Tokat Türkülerini Müzik Coğrafyası Merkezli Okumak / Reading Tokat Folk Songs Based on Music Geography

Hüseyin Mertol & Candan Kaymak

pp. 41 - 49   |  DOI: 10.29345/futvis.197   |   Number of Views: 33  |  Number of Download: 138

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

pp. 28 - 39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |   Number of Views: 29  |  Number of Download: 136

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:4 Kış/Winter 2021

pp. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404   |   Number of Views: 26  |  Number of Download: 131

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla) 

Bayram Tuncer & Muzaffer Bakırcı

pp. 1 - 12   |  DOI: 10.29345/futvis.176   |   Number of Views: 19  |  Number of Download: 131