FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Most Downloaded

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34 - 38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |   Okunma Sayısı: 113  |  İndirilme Sayısı: 259

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13 - 23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |   Okunma Sayısı: 70  |  İndirilme Sayısı: 216

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

ss. 9 - 19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |   Okunma Sayısı: 36  |  İndirilme Sayısı: 206

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29345/futvis.177   |   Okunma Sayısı: 66  |  İndirilme Sayısı: 200

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28 - 39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |   Okunma Sayısı: 45  |  İndirilme Sayısı: 199

Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Yargı Dışı Sorumluluğu/Non-Judiciary Responsibility of Administrative for Terrorist Actions

Münevver İlay Vuslat Kaya

ss. 1 - 7   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.1   |   Okunma Sayısı: 35  |  İndirilme Sayısı: 196

Cilt/Volume:5 Sayı/ Issue: Coğrafya Özel Sayısı/Geography Special Issue 2021

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 49  |  İndirilme Sayısı: 195

Tokat Türkülerini Müzik Coğrafyası Merkezli Okumak / Reading Tokat Folk Songs Based on Music Geography

Hüseyin Mertol & Candan Kaymak

ss. 41 - 49   |  DOI: 10.29345/futvis.197   |   Okunma Sayısı: 40  |  İndirilme Sayısı: 187

Salihli Şehrinin Mekansal Gelişimi ve Çevresindeki Tarım Arazilerine Etkisi / The Impact of Salihli City on The Spatial Development and Its Agricultural Lands Around

Mehmet Üzülmez

ss. 50 - 63   |  DOI: 10.29345/futvis.144   |   Okunma Sayısı: 21  |  İndirilme Sayısı: 180

Volume 5 Yunus Emre Özel Sayısı

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 19  |  İndirilme Sayısı: 179