FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Most Downloaded

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34 - 38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |   Okunma Sayısı: 516  |  İndirilme Sayısı: 512

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13 - 23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |   Okunma Sayısı: 120  |  İndirilme Sayısı: 426

İlhanlılar Döneminde Azerbaycan'ın Demografik Yapısı/Demographic Structure of Azerbaijan During The Ilkhanid Period

Gurban Hüseynov

ss. 34 - 44   |   Okunma Sayısı: 336  |  İndirilme Sayısı: 420

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28 - 39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |   Okunma Sayısı: 119  |  İndirilme Sayısı: 398

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

ss. 9 - 19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |   Okunma Sayısı: 59  |  İndirilme Sayısı: 381

Cilt/Volume:5 Sayı/ Issue: Coğrafya Özel Sayısı/Geography Special Issue 2021

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 69  |  İndirilme Sayısı: 380

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29345/futvis.177   |   Okunma Sayısı: 87  |  İndirilme Sayısı: 378

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla) 

Bayram Tuncer & Muzaffer Bakırcı

ss. 1 - 12   |  DOI: 10.29345/futvis.176   |   Okunma Sayısı: 38  |  İndirilme Sayısı: 376

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:4 Kış/Winter 2021

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404   |   Okunma Sayısı: 29  |  İndirilme Sayısı: 367

Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District  

Emine Kocaman & Lütfi Özav

ss. 25 - 40   |  DOI: 10.29345/futvis.168   |   Okunma Sayısı: 36  |  İndirilme Sayısı: 364