FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Amaç ve Kapsam

Amaç
Gelecek Vizyonlar Dergisi/Future Visions Journal (FVJ), Uluslar arası hakemli bir dergidir. 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bilime katkı sağlamayı kendine amaç edinmiştir. Bilgi değerlidir ve üretimi oldukça zordur. Üretilen bilginin hedef kitleye ulaştırılması gerekir. FVJ Üretilen bilginin en doğru ve hızlı bir şekilde  yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreçte bilimsel ilkeleri ve etik kuralları önemser. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanır. Dergiye gönderilen makaleler kör hakemlik sistemine göre değerlendirilir. Dergide yayınlanan makaleler okuyucuların erişimine ücretsiz olarak sunulur.

Kapsam

Gelecek Vizyonlar Dergisi/Future Visions Journal (FVJ), Sosyal Bilimler (Coğrafya, Tarih, Edebiyat, Hukuk, Sanat Tarihi, Ekonomi, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, ...... gibi), Sosyal Bilimler Eğitimi (Coğrafya Eğitimi, Tarih Eğitimi, Dil Eğitimi, ...... gibi) ve Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Yönetimi, ........ gibi) alanında bilimsel ilkelere ve etik kurallara uygun olarak yapılmış bilimsel çalışmaların neticesinde üretilen makaleleri yayınlar.


1.790 defa okundu.