FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

ÖNEMLİ DUYURU

Dergimize yüklenmiş makale yoğunluğu nedeniyle sisteme yeni yüklenecek makalelerin en erken yayın tarihi 2023 yılı içerisinde olmacaktır. Bu nedenle 15 Aralık 2022 tarihine kadar dergi sitemine yeni makale yüklemesi yapılmamasını rica ediyoruz. 

Top Ranked Articles

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

pp. 34-38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |  Number of Views: 95  |  Number of Download: 215

Volume 5, Issue 3

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

pp. 13-23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |  Number of Views: 63  |  Number of Download: 183

Volume 5, Issue 6

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

pp. 1-16   |  DOI: 10.29345/futvis.177   |  Number of Views: 44  |  Number of Download: 177

Volume 5, Issue 3

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

pp. 9-19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |  Number of Views: 32  |  Number of Download: 174

Volume 5, Issue 7

Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Yargı Dışı Sorumluluğu/Non-Judiciary Responsibility of Administrative for Terrorist Actions

Münevver İlay Vuslat Kaya

pp. 1-7   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.1   |  Number of Views: 27  |  Number of Download: 167

Volume 5, Issue 7

more...