FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

 

 

En Popüler Makaleler

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34-38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |  Okunma Sayısı: 849  |  İndirilme Sayısı: 656

Cilt 5, Sayı 3

İlhanlılar Döneminde Azerbaycan'ın Demografik Yapısı/Demographic Structure of Azerbaijan During The Ilkhanid Period

Gurban Hüseynov

ss. 34-44   |  Okunma Sayısı: 389  |  İndirilme Sayısı: 551

Cilt 6, Sayı 4

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13-23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |  Okunma Sayısı: 142  |  İndirilme Sayısı: 525

Cilt 5, Sayı 6

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28-39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |  Okunma Sayısı: 140  |  İndirilme Sayısı: 498

Cilt 5, Sayı 7

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

ss. 9-19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |  Okunma Sayısı: 73  |  İndirilme Sayısı: 482

Cilt 5, Sayı 7

daha fazla...