FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

 

 

En Popüler Makaleler

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34-38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |  Okunma Sayısı: 994  |  İndirilme Sayısı: 842

Cilt 5, Sayı 3

İlhanlılar Döneminde Azerbaycan'ın Demografik Yapısı/Demographic Structure of Azerbaijan During The Ilkhanid Period

Gurban Hüseynov

ss. 34-44   |  Okunma Sayısı: 410  |  İndirilme Sayısı: 629

Cilt 6, Sayı 4

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13-23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |  Okunma Sayısı: 148  |  İndirilme Sayısı: 591

Cilt 5, Sayı 6

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla) 

Bayram Tuncer & Muzaffer Bakırcı

ss. 1-12   |  DOI: 10.29345/futvis.176   |  Okunma Sayısı: 47  |  İndirilme Sayısı: 566

Cilt 5, Sayı 6

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28-39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |  Okunma Sayısı: 159  |  İndirilme Sayısı: 555

Cilt 5, Sayı 7

daha fazla...