FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Dergimiz; 2024 yılı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayılarında yayımlanmak üzere makale kabulüne başlamıştır. Dergimize makale gönderecek yazarların makalelerini dergimiz yazım kurallarına ve şablona uygun olarak hazırlamalarını rica ederiz.

 

En Popüler Makaleler

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34-38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |  Okunma Sayısı: 665  |  İndirilme Sayısı: 589

Cilt 5, Sayı 3

İlhanlılar Döneminde Azerbaycan'ın Demografik Yapısı/Demographic Structure of Azerbaijan During The Ilkhanid Period

Gurban Hüseynov

ss. 34-44   |  Okunma Sayısı: 370  |  İndirilme Sayısı: 499

Cilt 6, Sayı 4

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13-23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |  Okunma Sayısı: 130  |  İndirilme Sayısı: 475

Cilt 5, Sayı 6

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28-39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |  Okunma Sayısı: 130  |  İndirilme Sayısı: 455

Cilt 5, Sayı 7

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

ss. 9-19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |  Okunma Sayısı: 66  |  İndirilme Sayısı: 440

Cilt 5, Sayı 7

daha fazla...