FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(5) 25-37

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Yaratıcılık Hakkındaki Görüşleri / The Views of Preschool Teachers About Art and Creativity

Tuğba Şeker & Betül Türkmen

ss. 25 - 37   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.112   |  Makale No: fvj.2021.047

Yayın tarihi: Aralık 04, 2021  |   Okunma Sayısı: 15  |  İndirilme Sayısı: 412


Özet

Yaratıcılık, okul öncesi eğitim döneminde geliştirilmesi gereken en önemli beceriler arasında yer almaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin sanat ve yaratıcılığa ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama modelinde olup nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Muş ili ve ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ilkokul ve ortaokul bünyesindeki anasınıfları ve bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan 100 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmaya katılan öğretmenlerle görüşme yapılmış ve görüşmeler tamamlandıktan sonra formlar analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin belirttikleri tanımlara göre yaratıcılığın tanımı üzerinde bilgi sahibi oldukları yaratıcılıkta özgünlük, bağımsızlık ve farklılık kavramlarında hem fikir oldukları görülmüştür. Görüşme sonuçlarına göre,öğretmenlerin, yaratıcılığa en büyük engelin ailenin baskıcı davranışlarının neden olduğu konusunda görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yaratıcılığı geliştirmek üzerine en çok yapılandırılmamış etkinlikler ve sanat etkinliklerine yer verildiği belirtilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesinde sanat, okul öncesinde yaratıcılık


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Seker, T. & Turkmen, B. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Yaratıcılık Hakkındaki Görüşleri / The Views of Preschool Teachers About Art and Creativity . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(5), 25-37. doi: 10.29345/futvis.112

Harvard
Seker, T. and Turkmen, B. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Yaratıcılık Hakkındaki Görüşleri / The Views of Preschool Teachers About Art and Creativity . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(5), pp. 25-37.

Chicago 16th edition
Seker, Tugba and Betul Turkmen (2021). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Yaratıcılık Hakkındaki Görüşleri / The Views of Preschool Teachers About Art and Creativity ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 5 (5):25-37. doi:10.29345/futvis.112.