FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(6) 13-23

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

pp. 13 - 23   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.182   |  Manu. Number: fvj.2021.041

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 59  |  Number of Download: 159


Abstract

Enerji, günümüz toplumsal hayatının sürekliliği açısından başat bir aktör olmasının yanında enerji santralleri aracılığıyla bulunduğu bölgeyi ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan etkileyebilen çok yönlü bir kavramdır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ihtiyaç duyulan enerjinin fosil yakıtlar ile karşılanmaya çalışılmasının neden olduğu çeşitli sorunlar alternatif enerji kaynağı arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu arayışlar neticesinde rüzgârın da dâhil olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da artış göstermiştir. Ancak bu kaynakların kullanımının neden olduğu ya da olabileceği sorunlar söz konusu kaynakların geniş bir kitle tarafından desteklenmesi nedeni ile çoğunlukla görmezden gelinmiş ve neticede bazı ülkelerde özellikle rüzgâr enerjisine olan destekte azalmalar gözlenmiştir. Literatürde çoğunlukla teknik konuları ile ele alınan enerji kavramı son yıllarda sosyal kabul boyutları ile de incelenmeye başlamıştır. Bu çalışma Türkiye’de önemli bir enerji kaynağı olmaya aday rüzgâr enerjisi ve santrallerine yönelik tutumları Balıkesir kent merkezi örneğinde incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veri toplamada anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 390 kişi ile yüz yüze uygulanan anket sonucunda rüzgâr enerjisine ve santrallerine yönelik tutumlarda cinsiyet, yaş, meslek, gelir durumu, eğitim durumu, Balıkesir’de yaşam süresi ve yaşanılan yere göre farklılıklar bulunmaya çalışılmıştır.

 

Keywords: Rüzgâr Enerjisi, Rüzgâr Enerji Santralleri, Sosyal Kabul, Balıkesir


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Arslan, F., Uzun, A. & Direkci, E.A. (2021). Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City . Future Visions Journal, 5(6), 13-23. doi: 10.29345/futvis.182

Harvard
Arslan, F., Uzun, A. and Direkci, E. (2021). Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City . Future Visions Journal, 5(6), pp. 13-23.

Chicago 16th edition
Arslan, Ferhat, Alper Uzun and Emine Akman Direkci (2021). "Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City ". Future Visions Journal 5 (6):13-23. doi:10.29345/futvis.182.