FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(6) 13-23

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi


Benzer Makaleler

Benzer bir makale bulunamadı.