FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(1) 30-43

Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education

Erol Duran & Ertuğrul Ercan

ss. 30 - 43   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.15   |  Makale No: fvj.2021.010

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 8  |  İndirilme Sayısı: 439


Özet

Çocuklar için hazırlanmış edebi ürünler dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda çok önemlidir. Hem Batı edebiyatında hem de Doğu edebiyatında geçmişi köklü olan fabllar, günümüzde çocukların ilgisini çekebilecek masalımsı eserler içerisindedir. Fablların ders verme amacının olması, eğitsel olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı fablların eğitimsel işlevini ve değerler eğitimindeki yerini ortaya koymaktır. Araştırmada, “Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin en fazla hatırladığı fabllar hangileridir?”, “Fabllarda örtülü veya doğrudan hangi değerlere yer verilmektedir?”, “Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri fabllarda hangi değerlerine ulaşmışlardır?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 102 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada betimsel nitelikli nitel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Fabllar, UNESCO değerler listesine göre incelenmiştir. Daha sonra araştırmacı, bu fabllar ile ilgili 5. sınıf öğrencilerinin düşüncelerini almıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin hatırladığı dokuz fablın, genellikle ders kitaplarında ya da okuma kitaplarında en çok erişebilen fabllar olduğu görülmüştür. Bu dokuz fablın sekizi La Fontaine, birisi ise Aisopos’a aittir.

 

Anahtar Kelimeler: Fabl, değerler, değerler eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Duran, E. & Ercan, E. (2018). Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(1), 30-43. doi: 10.29345/futvis.15

Harvard
Duran, E. and Ercan, E. (2018). Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(1), pp. 30-43.

Chicago 16th edition
Duran, Erol and Ertugrul Ercan (2018). "Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (1):30-43. doi:10.29345/futvis.15.