FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2017, Cil. 1(1) 21-25

Biatlon Sporcularında Atış Performansı ve Denge Performansı Arasındaki İlişki / The Relationship Between Shooting Performance and Balance Performance in Biathletes

Bahar Ateş

ss. 21 - 25   |  Makale No: fvj.2021.004

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 19  |  İndirilme Sayısı: 403


Özet

Sporda branşa özgü dengenin hızlı bir şekilde ayarlanması önemli bir yetenek olarak kabul edilir. Biatlon gibi değişen arazi şartları ve zorlayıcı fizyolojik baskılar altında teknik beceriler gerektiren branşlarda büyük bir postürel salınım gözlenebilir ve Biatlon atışları postural denge gerektiren kompleks bir motor özelliktir. Bu çalışmada, biatlon sporcularında atış yüzde değerleri ile dinamik dengeperformansları arasındaki ilişki incelendi. Çalışmaya 15 biatlet,(yaş, 18.7±0.36 yıl; boy, 171.5±1.77 cm; kilo, 65±2.19 kg; antrenman yaşı 4.47±0.29 yıl), gönüllü olarak katıldı. Sporcuların dinamik denge performanslarını değerlendirmek amacıyla, sağ ve sol ayak üzerinde, üç farklı yöndeki (anterior, posteriolateral ve posteriormedial) “Y BalanceTestTM” platformu kullanıldı.7.5 km sprint deneme yarışı isabetlilik oranlarına göre ise atış yüzde değerleri belirlendi. Tüm istatistiksel hesaplamalar için SPSS 23.0 yazılımı kullanıldı. Atış yüzde değerleri ve dinamik denge skorları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Çalışma sonunda, atış yüzdesi ile sadece sağ bacak posteromedial arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiye rastlanıldı (r= 0.31, p<0.003). Atış yüzde değeri ile sağ anterior(r= 0.31, p>0.26), sağ posterolateral (r= 0.32, p>0.25), sol anterior(r= 0.32, p>0.24),sol posteromedial (r= 0.43, p>0.11) ve sol posterolateral (r= 0.18, p>0.53) arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılmadı.Sonuç olarak, dinamik denge performansının biatletlerin atış performansı üzerinde önemli bir etkisi olmadığı söylenebilir.Ayrıca gelecekte yapılacak çalışmalarınatış süresini de dikkate almaları önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Biatlon, performans, atış performansı, Y Denge Testi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ates, B. (2017). Biatlon Sporcularında Atış Performansı ve Denge Performansı Arasındaki İlişki / The Relationship Between Shooting Performance and Balance Performance in Biathletes . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 1(1), 21-25.

Harvard
Ates, B. (2017). Biatlon Sporcularında Atış Performansı ve Denge Performansı Arasındaki İlişki / The Relationship Between Shooting Performance and Balance Performance in Biathletes . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 1(1), pp. 21-25.

Chicago 16th edition
Ates, Bahar (2017). "Biatlon Sporcularında Atış Performansı ve Denge Performansı Arasındaki İlişki / The Relationship Between Shooting Performance and Balance Performance in Biathletes ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 1 (1):21-25.