FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(2) 7-21

Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions of School Managers About Performance Based Payment

Gökhan Demirhan & Yağmur Sakar

ss. 7 - 21   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.34   |  Makale No: fvj.2021.014

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 398


Özet

Bu araştırmada, performansa dayalı ücretlendirme uygulaması konusunda okul yöneticilerinin görüşlerini tespit ve analiz etmek amaçlanmıştır.  Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada 2016 – 2017 eğitim- öğretim yılında Uşak ili Merkez İlçesi’nde görev yapan 66’sı okul müdürü 98’i müdür yardımcısı olmak üzere toplam 164 okul yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Araştırma verileri performansa dayalı ücretlendirme konusunda ifadelerin yer aldığı performansa dayalı ücretlendirme uygulamasına yönelik değerlendirme ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma verileri; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Sonra ise verilere t- testi, ANOVA korelasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda , okul yöneticilerinin performansa dayalı ücretlendirmeye yönelik “katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Araştırma verileri demografik, kıdem, hizmet süresi, yöneticilik deneyimi değişkenlerine göre analiz edilmiş ve sonuçlar tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirme , Performans Yönetimi , Performansa Dayalı Ücretlendirme


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Demirhan, G. & Sakar, Y. (2018). Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions of School Managers About Performance Based Payment . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(2), 7-21. doi: 10.29345/futvis.34

Harvard
Demirhan, G. and Sakar, Y. (2018). Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions of School Managers About Performance Based Payment . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(2), pp. 7-21.

Chicago 16th edition
Demirhan, Gokhan and Yagmur Sakar (2018). "Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions of School Managers About Performance Based Payment ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (2):7-21. doi:10.29345/futvis.34.