FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(4) 40-47

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses 

İlker Dere & Ayçin Emeksever

ss. 40 - 47   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.61   |  Makale No: fvj.2021.027

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 25  |  İndirilme Sayısı: 411


Özet

Yaklaşık Türk toplumunun kültürel, milli ve manevi değerleriyle ilgili çeşitli konuları içeren hayat bilgisi dersleri sayesinde öğrenciler, yaşadığı toplumu tanımaya başlar. Toplumun kültürü ve değerlerinin en önemli ve yakın kaynakları ailelerdir. Çünkü öğrenciler, özellikle yaşlı insanlarla konuşarak kendi kültürlerini öğrenebilirler. Bu bağlamda kültür ve değer öğretiminde kullanılabilecek en uygun yöntemlerden birisi, sözlü tarihtir. Bir sözlü tarih çalışmasında öğrenciler, aile üyeleri, akrabaları ve komşularıyla görüşür ve temel bilimsel adımları takip ederek toplumun kültürünü ve değerlerini keşfederler. Bu araştırma, somut olmayan kültürel miras ögelerinin öğretiminde sözlü tarihin yönteminin katkılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, Bursa’da hizmet veren özel bir okulun 2. sınıf öğrencilerinden (24) oluşmaktadır. Öğrenciler, velilerin yazılı izniyle ortak araştırmacının okuttuğu çeşitli sınıflardan seçilmiştir. Araştırmada Ön Bilgi Değerlendirme Formları, Son Bilgi Değerlendirme Formları, Çalışma Değerlendirme Soruları ve Kaynak Kişi Görüşme Değerlendirme Formlarından veri toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, sözlü tarih uygulamasının öğrencilerin yakın çevresindeki somut olmayan kültürel miras ögelerini tanımalarını sağladığını göstermiştir. Ayrıca değişim ve sürekliliği algılayan öğrenciler, değişimin daha çok olumsuz boyutuna odaklanmıştır. Bunların yanında kaynak kişiler, çalışmanın iki nesli bir araya getirdiğine ve kültürün tanınmasına yardımcı olduğuna dikkat çekmişlerdir.

 

Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi, ilkokul, sözlü tarih, kültür öğretimi, değişim ve süreklilik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Dere, I. & Emeksever, A. (2018). Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(4), 40-47. doi: 10.29345/futvis.61

Harvard
Dere, I. and Emeksever, A. (2018). Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(4), pp. 40-47.

Chicago 16th edition
Dere, Ilker and Aycin Emeksever (2018). "Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (4):40-47. doi:10.29345/futvis.61.