FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(4) 15-26

Dağlık Frigya’da (Afyonkarahisar-İhsaniye) Ekolojik/Kültürel Alternatif Turizm Modeli /  Ecologic/Cultural Alternative Tourism Model for Highland Phrygia (Afyonkarahisar-İhsaniye)

Sevgi Tatar & Mehmet Ali Özdemir & Murat Şen

ss. 15 - 26   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.84   |  Makale No: fvj.2020.011

Yayın tarihi: Kasım 30, 2020  |   Okunma Sayısı: 12  |  İndirilme Sayısı: 436


Özet

Frigya, M.Ö. 7.yy’da varlığını sürdürmüş olan Frig medeniyetinin yaşamış olduğu, günümüzde, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir illerinin tamamı ve Kütahya ilinin bir kısmını kapsayan bölgeye verilen isimdir. Ünlü efsanelere konu olan Frigler, dönemine göre parlak bir uygarlık kurmuştur. Frigya Bölgesi günümüze kadar ulaşan çok önemli tarihi ve turistik değerlere ev sahipliği yapmaktadır. Ekoturizm; doğal ve kültürel mirası koruyan, yerel halkın kalkınmasını hedefleyen korumacı, eğitsel ve sürdürülebilir bir turizm faaliyetidir. Ekosistem özelliklerinin ekoturizm olanakları haline getirilmesi yolunda son yıllarda çevreci turizm bilinci gelişmiş, çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda bir hayli yol alınmıştır. Bu kapsamda, yüksek ekoturizm potansiyeli taşıyan pek çok alan turizme kazandırılmaya devam etmektedir. Bu çalışma; Dağlık Frigya bölgesinin Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi sınırları içinde kalan bölümünün ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde bir ekoturizm alanı haline getirilmesi amacını taşımaktadır. Ekoturizm, Dağlık Frigya’nın korunup yönetilmesi için iyi bir araç olabilir. Dağlık Frigya ekosistemine zarar vermemek, ekoturizm faaliyetleri gerçekleştirilirken esas hareket noktası olmalıdır. Bunun için sürdürülebilir iyi bir planlama şarttır. Hedeflenen çalışmanın gerçekleştirilmesi halinde, yörenin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir ekoturizm alanı olması umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dağlık Frigya, Ekoturizm, Sürdürülebilirlik, Afyonkarahisar


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tatar, S., Ozdemir, M.A. & Sen, M. (2020). Dağlık Frigya’da (Afyonkarahisar-İhsaniye) Ekolojik/Kültürel Alternatif Turizm Modeli /  Ecologic/Cultural Alternative Tourism Model for Highland Phrygia (Afyonkarahisar-İhsaniye) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(4), 15-26. doi: 10.29345/futvis.84

Harvard
Tatar, S., Ozdemir, M. and Sen, M. (2020). Dağlık Frigya’da (Afyonkarahisar-İhsaniye) Ekolojik/Kültürel Alternatif Turizm Modeli /  Ecologic/Cultural Alternative Tourism Model for Highland Phrygia (Afyonkarahisar-İhsaniye) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(4), pp. 15-26.

Chicago 16th edition
Tatar, Sevgi, Mehmet Ali Ozdemir and Murat Sen (2020). "Dağlık Frigya’da (Afyonkarahisar-İhsaniye) Ekolojik/Kültürel Alternatif Turizm Modeli /  Ecologic/Cultural Alternative Tourism Model for Highland Phrygia (Afyonkarahisar-İhsaniye) ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (4):15-26. doi:10.29345/futvis.84.