FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2017, Cil. 1(1) 1-8

Su Kirliliğinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’Nın Biyojen Amin Seviyeleri Üzerine Etkileri / Water pollution on biogenic amine levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Mustafa Calapoğlu & Derya Bozkurt Duran & Defne Cebeci & Uğur Şahin & Hasan Kalyoncu

ss. 1 - 8   |  Makale No: fvj.2021.002

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 389


Özet

Çalışmanın amacı, Çandır Deresi beton havuz (İstasyon I), Karacaören I Baraj Gölü ağ kafes(İstasyon II), Çatak Baraj Gölü ağ kafes (İstasyon III) çiftliklerinde(Isparta, Türkiye) üretimi yapılan Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) kas dokularındaki biyojen amin seviyeleri ile su kirliliğine bağlı olarak değişebilen su kalitesi özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Şubat 2016’da, istasyonlardan O. mykiss kas dokusu ve su örnekleri eşzamanlı olarak alındı. İstasyondan alınan su örneklerinin fizikokimyasal parametreleri dikkate alınarak YSKYY’e (Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği) göre istasyonların su kalitesi seviyeleri belirlendi. Üretim çiftliklerinden alınan O mykiss kas örneklerinde tiramin, 2-feniletilamin, putresin, kadaverin ve triptamin seviyeleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile histamine seviyeleri ise enzim-bağlı immünosorbent ölçümü (ELISA) ile belirlendi. YSKYY’ye göre yapılan değerlendirmede, her üç istasyondan alınan su örneklerinin su kalitesi düzeyleri bakımındanII. kalite sınıfına dahil oldukları belirlenmiştir. Nitrit ve toplam azot değerlerine dayanarak yapılan değerlendirmede ise istasyon III’ün diğer istasyonlara göre endüşükkirliliğe sahip olduğu,İstason II’nin orta derece kirli olduğu ve İstasyon I’in isediğer istasyonlara göre en fazla kirliliğe sahip olduğu bulundu. İstasyon I’den alınan O. mykiss kas dokusu örneklerinde putresin ve histamin seviyelerinin İstasyon II ve III’den alınanO mykiss kas dokusu örneklerindeki ölçümlere göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulundu (p<0,001). Çevresel kirleticilerin birikimine ve maruziyetine bağlı olarak meydana gelen mikrobiyal kontaminasyon, balık dokularındaki biyojen amin üretiminin temel kaynağıdır. Su kaynaklarının kontaminasyonu, balık dokularında biyojen amin birikimine yol açarak balık refahının yanısıra balık kalitesine de olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, biyojen amin, su kirliliği, histamin, putresin


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Calapoglu, M., Duran, D.B., Cebeci, D., Sahin, U. & Kalyoncu, H. (2017). Su Kirliliğinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’Nın Biyojen Amin Seviyeleri Üzerine Etkileri / Water pollution on biogenic amine levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 1(1), 1-8.

Harvard
Calapoglu, M., Duran, D., Cebeci, D., Sahin, U. and Kalyoncu, H. (2017). Su Kirliliğinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’Nın Biyojen Amin Seviyeleri Üzerine Etkileri / Water pollution on biogenic amine levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 1(1), pp. 1-8.

Chicago 16th edition
Calapoglu, Mustafa, Derya Bozkurt Duran, Defne Cebeci, Ugur Sahin and Hasan Kalyoncu (2017). "Su Kirliliğinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’Nın Biyojen Amin Seviyeleri Üzerine Etkileri / Water pollution on biogenic amine levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 1 (1):1-8.