FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(2) 32-38

Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

Tuğba Şeker & Enes Furkan Çelebi

ss. 32 - 38   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.120   |  Makale No: fvj.2020.005

Yayın tarihi: Haziran 30, 2020  |   Okunma Sayısı: 16  |  İndirilme Sayısı: 407


Özet

Bu çalışmanın amacı Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Çalışmada rastgele örneklem yöntemi kullanılmış olup, araştırmanın çalışma grubunu Van-Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bağımsız anaokulları, ilkokul bünyesindeki anasınıfları ve 1. sınıfa devam eden 60-90 ay yaş aralığındaki çocukları oluşturmaktadır. Ölçek, Holliman (2010) tarafından geliştirilmiş olup, çocukların kişiler arası problem çözme becerilerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracıdır ve ebeveynler tarafından doldurulmaktadır. Çevirisi yapılan ölçek 300 ebeveyne uygulanmış olup, elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda çıkarım değerleri 0.50’nin altında olan ve birden çok faktörün altında yer alan toplam 9 madde ölçekten çıkarılmıştır. Açıklanan toplam varyans %61,40’tır. Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde sadece faktör 5’in 0.345 olarak çok düşük çıkmıştır. Ölçek toplamı için Cronbach Alpha değeri ise 0,686 olarak çıkmıştır ve bu da ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunun göstergesidir. Yapılan bu çalışmayla literatüre kazandırılan Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, kişiler arası ilişki, problem çözme becerileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Seker, T. & Celebi, E.F. (2020). Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(2), 32-38. doi: 10.29345/futvis.120

Harvard
Seker, T. and Celebi, E. (2020). Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(2), pp. 32-38.

Chicago 16th edition
Seker, Tugba and Enes Furkan Celebi (2020). "Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (2):32-38. doi:10.29345/futvis.120.