FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(1) 44-50

Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned? 

Yusuf İnel & Emrah Urhan

ss. 44 - 50   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.30   |  Makale No: fvj.2021.011

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 1  |  İndirilme Sayısı: 384


Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin değer oluşturma sürecinde izledikleri modellerin tespit edilmesi ve bu modellerden hangi değerleri kazandıklarının ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak fenomenolojik (olgu bilim) araştırma deseninde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Denizli Bekilli ilçesinde yer alan bir ortaokulda 5. 6. 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 182 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2005 yılında hazırlanan Sosyal Bilgiler Program kitabı içerisinde yer alan Model Analizi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, "dürüstlük", "çalışkanlık" ve "saygı" değerlerinin en fazla model alınarak öğrenilen değerler olduğu; öğrencilerin genellikle "aile", "öğretmen" ve "akraba" model gruplarından değer öğrendikleri görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Değerler, Model Analizi, Ortaokul Öğrencileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Inel, Y. & Urhan, E. (2018). Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned?  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(1), 44-50. doi: 10.29345/futvis.30

Harvard
Inel, Y. and Urhan, E. (2018). Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned?  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(1), pp. 44-50.

Chicago 16th edition
Inel, Yusuf and Emrah Urhan (2018). "Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned?  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (1):44-50. doi:10.29345/futvis.30.