FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(1) 7-17

Sıkı Geçme Bağlantısı Yapılan GGG-60 Döküm Malzeme ile S275JR ve S355JR Çeliğinin Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi / Investigation of Material Effect on GGG-60 Casting Material and S355JR Steel with Tight Junction

Kadir Gündoğan & Mustafa Gitmiş

ss. 7 - 17   |  Makale No: fvj.2021.008

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 13  |  İndirilme Sayısı: 410


Özet

Güç ve hareket iletiminde montajlama uygulamaları esnasında en fazla yapılan birleştirme işlemlerinden biri sıkı geçme bağlantılarıdır. Bu birleştirme mil ile göbek arasında sürtünme kuvvetinden oluşan basınç ile sağlanır. Üretim sahalarında kolay ve ekonomik olmasından dolayı tercih edilir. Özellikle otomotiv parçalarının montajlanmasında sıkça kullanılmaktadır. Bu araştırmada, GGG-60 küresel grafitli dökme demirin içyapısı incelenmiş olup, S275JR ve S355JR çelikten üretilmiş iki farklı malzeme ve sıkı geçme ile birbirine bağlanmıştır. Sıkı geçme bağlantılarının birbirinden ayrılma dayanımları basma – çekme testi ile deneylenmiştir. Yapılan deneyde ise farklı sıkılık oranında en iyi sıkılığın 0,17 – 0,23 arasında olduğu görülmüştür. Bu test verileri ile sonlu elemanlar metodu kullanılarak doğrulamaya gidilmiştir. Günümüzde üretim sahalarında montaj işlemleri için kullanılan akıllı (yük kontrollü) preslere uygun sıkılık ve yüzey pürüzlülük değerleri verilerek iyi sonuçlar alınmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: S275JR, S355JR, GGG-60, Sıkı geçme , Sonlu elemanlar


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gundogan, K. & Gitmis, M. (2018). Sıkı Geçme Bağlantısı Yapılan GGG-60 Döküm Malzeme ile S275JR ve S355JR Çeliğinin Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi / Investigation of Material Effect on GGG-60 Casting Material and S355JR Steel with Tight Junction . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(1), 7-17.

Harvard
Gundogan, K. and Gitmis, M. (2018). Sıkı Geçme Bağlantısı Yapılan GGG-60 Döküm Malzeme ile S275JR ve S355JR Çeliğinin Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi / Investigation of Material Effect on GGG-60 Casting Material and S355JR Steel with Tight Junction . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(1), pp. 7-17.

Chicago 16th edition
Gundogan, Kadir and Mustafa Gitmis (2018). "Sıkı Geçme Bağlantısı Yapılan GGG-60 Döküm Malzeme ile S275JR ve S355JR Çeliğinin Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi / Investigation of Material Effect on GGG-60 Casting Material and S355JR Steel with Tight Junction ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (1):7-17.