FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(2) 18-39

Karamık Gölü Havzasında Zamansal Seviye Değişimleri / Time-Depending Level Change of Karamık Lake Basin

Sevgi Karahan & Rabia Binboğa


Benzer Makaleler
Polyelerin Sınıflandırılması ve Kestelce Polyesi’nin (Kilis) Jeomorfolojik Özellikleri / Classification of Poljes and Geomorphological Features of Kestelce Polje (Kilis)

İsmail Ege
Cilt 1 Sayı 1

Ignatij Julianovic Krackovskij ve Valeria Porohova’nın Kur’ân Tercümelerinin Tanıtımı / An Introduction To The Qur’an Translations Of Ignatij Julianovic Krackovskij And Valeria Porohova

Saida Saipova
Cilt 2 Sayı 3

Dağlık Frigya’da (Afyonkarahisar-İhsaniye) Ekolojik/Kültürel Alternatif Turizm Modeli /  Ecologic/Cultural Alternative Tourism Model for Highland Phrygia (Afyonkarahisar-İhsaniye)

Sevgi Tatar & Mehmet Ali Özdemir & Murat Şen
Cilt 4 Sayı 4

Anadolu’da “Yunus Emre” İsimli Mekân Adları / Place Names Named “Yunus Emre” in Anatolia

Hasan Kara & İbrahim Gökburun
Cilt 5 Sayı 3

Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınma Planlamasında Koruma-Kullanımı: Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri / Conservation-Use of Natural Areas in Rural Development for Ecotourism Purposes: Küp Waterfall of Adana’s Aladağ District

Tülay Öcal
Cilt 3 Sayı 4

Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler İle İncelenmesi / Investigatıon of the Gökpınar Çayı Basin with Geomorphometric Indices

Efe İzmirli & İsmail EGE
Cilt 3 Sayı 3

Sille Çayı Havzası’nın (Konya) Morfometrik Özelliklerinin CBS İle Belirlenmesi / Determination of Morphometric Features of the Sille Stream Basin (Konya) through GIS

İsmai̇l Ege & Derya Avsever
Cilt 6 Sayı 2

Demirci İlçesi Şehirsel Arazi Kullanımı/ Urban Functions and Land Use Features In Demirci (Manisa)

Mustafa Topuz & Mehmet Deniz
Cilt 6 Sayı 4