FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(4) 13-29

Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınma Planlamasında Koruma-Kullanımı: Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri / Conservation-Use of Natural Areas in Rural Development for Ecotourism Purposes: Küp Waterfall of Adana’s Aladağ District

Tülay Öcal

ss. 13 - 29   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.92   |  Makale No: fvj.2019.002

Yayın tarihi: Aralık 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 13  |  İndirilme Sayısı: 502


Özet

Ülkemiz ortalama yükseltisi fazla olduğu için dağlık sahalardaki sayısız doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi beklemektedir. Güney Toros Dağları arasında yer alan kanyonlar, vadiler, göller, şelaleler gibi doğal güzellikler ekoturizm potansiyeli yüksek mekânlardır. Günümüzde Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova’yı çevreleyen Güney Toroslar’daekoturizm potansiyeli yüksek doğa harikası sahalar keşfedilmektedir. Adana Aladağ İlçesi’nde Seyhan Nehri’nin kollarından biri olan Zamantı Çayı’nın üzerinde bulunan Küp Şelaleleri de bunlardan biridir. Küp Şelaleleri, Zamantı Çayı üzerinde HES Projesinin yapılmaya başlamasıyla suların çekilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Şelaleler, Seyhan Nehri’nin en büyük kollarından biri olan Zamantı Çayı üzerindedir. İsmini de 1 km batısında yer alan Küp Mahallesi’nden almaktadır. Küp Şelaleleri Adana’ya 130 km ve Aladağ ilçesine 45 km uzaklıktadır. Şelalelerin yakın çevresinde kalın ve saflık derecesi yüksek Jura-Kretase neritik kireçtaşları ile Üst Kretaseofiyolitikmelanjyüzlek vermektedir. Ayrıca bol gözenekli ve bitki kalıntıları içeren tam pekleşmemiş, soğuk ve ılık su kaynakları çevresinde tufa oluşumları da yer almaktadır. Şelalelerin deniz seviyesinden yüksekliği 420 m olup, yükseklikleri 2 ile 4 m arasında değişmekte ve 1,5 km bir kanyon içinde akmaktadır. Burada amaç, Aladağ İlçe sınırları içinde bulunan Küp Şelaleleri’nin ekoturizm potansiyelini ortaya koyarak, turizm potansiyelinin kırsal kalkınmada planlamasına yönelik çalışmalara ışık tutmak ve koruma kullanma dengesi açısından gereken önemin verilmesini sağlamaktır. Bunun için; saha da arazi çalışması esnasında tufa oluşumları incelenmiş, fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Aladağ İlçe Belediyesi ve Kaymakamlığıyla görüşmeler yapılarak, Küp Şelaleleri’nin korunması için, bugüne kadar neler yaptıklarını ve bundan sonra neler yapacakları hakkında bilgi alınmıştır. Çalışma sahasının 1/25.000 ölçekli Türkiye Topografya ve MTA’dan alınan 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritalarından yararlanılarak çalışma sahasının haritaları oluşturulmuştur. Aladağ İlçesi Küp Şelalesi’nin belirlenen doğal miras potansiyelinin sürdürülebilir ekonomik kaynak olarak Küp Şelaleleri’nin kırsal kalkınmada doğa turizm alternatiflerini SWOT analizi ile planlamaya yönelik kararlar geliştirmektir. Bunları yaparken Küp Şelalesi ekosisteminin koruma-kullanma dengesini gözeterek, doğal ortam bozulmalarını en aza indirmektir.

 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Küp Şelaleleri’nin Ekoturizmi, Koruma-Kullanma


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ocal, T. (2019). Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınma Planlamasında Koruma-Kullanımı: Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri / Conservation-Use of Natural Areas in Rural Development for Ecotourism Purposes: Küp Waterfall of Adana’s Aladağ District . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(4), 13-29. doi: 10.29345/futvis.92

Harvard
Ocal, T. (2019). Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınma Planlamasında Koruma-Kullanımı: Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri / Conservation-Use of Natural Areas in Rural Development for Ecotourism Purposes: Küp Waterfall of Adana’s Aladağ District . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(4), pp. 13-29.

Chicago 16th edition
Ocal, Tulay (2019). "Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınma Planlamasında Koruma-Kullanımı: Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri / Conservation-Use of Natural Areas in Rural Development for Ecotourism Purposes: Küp Waterfall of Adana’s Aladağ District ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 3 (4):13-29. doi:10.29345/futvis.92.