FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2017, Cil. 1(1) 33-51

Polyelerin Sınıflandırılması ve Kestelce Polyesi’nin (Kilis) Jeomorfolojik Özellikleri / Classification of Poljes and Geomorphological Features of Kestelce Polje (Kilis)

İsmail Ege

ss. 33 - 51   |  Makale No: fvj.2021.006

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 10  |  İndirilme Sayısı: 384


Özet

Polyeler hiç kuşkusuz karstik çözünme şekillerinin en büyüğüdür. Genellikle bir ovaya tekabül eden polyelerin tespitini yapmak sanıldığı kadar basit değildir. Hatta bir yere polye diyebilmekte çok kolay olmayıp, kanıtlarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu konuda jeomorfologların arazide yapmış oldukları çalışmalar, bir diğer ifade ile araziyi okuma ve yorumlama tecrübeleri çok büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Ülkemizde polyeler ile ilgili sayısızca çalışma olmasına rağmen, sınıflandırma konusunda maalesef geç kalınmıştır. Bu nedenle araştırmanın konusunu oluşturan polyelerin sınıflandırılması önem arz etmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünü ise Kilis il merkezinin batısında yer alan Kestelce Polyesinin jeomorfolojik özelliklerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Polyenin oluşmasında karstlaşma ve tektonizma son derece etkili olmuştur. Karstlaşmanın gelişmesinde etkili olan karbonatlı, kireçli kayaçların yapısı ve tabanında karstlaşmayı sınırlandıran ofiyolitlerin varlığıdır. Böylece Kestelce Polyesi’nin “Yapısal” bir polye karakterinde olduğunu söylemek mümkündür. Polyeyi drene eden Afrin Çayı’nın yan kollarından olan Hasanke Deresi ve yan kolların kesinleşmiş sentripetal karakterde bir drenaj sistemini göstermektedir. Bu durum polyenin açık havza karakterinde olduğunu ve polyenin gelişimini tamamlamış artık bozulmak üzere bir polye olduğunu söylemek mümkündür. Sonuç olarak Kestelce Polyesi’nin Orta Miyosen’den beri etkinliğini sürdüren tektonik hareketler ve karstlaşmanın birlikteliği çerçevesinde oluştuğu ve Kuvaterner de ise etkisinin azaldığı görülmüştür. Ana hatları ile Kestelce Polyesi ve Yakın Çevresine baktığımızda; Doğudaki yer yer plato alanları ve batı kesimdeki üzerinde çeşitli kademelerde plato alanları barındıran yüksek dağlık kesimler arasında bir havzaya karşılık gelmektedir. Çalışma sahası üzerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri de etkisini göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Polyeler, Polye Sınıflandırması, Kestelce Polyesi, Strüktüral Polye, Karstik Plato, Kilis.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ege, I. (2017). Polyelerin Sınıflandırılması ve Kestelce Polyesi’nin (Kilis) Jeomorfolojik Özellikleri / Classification of Poljes and Geomorphological Features of Kestelce Polje (Kilis) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 1(1), 33-51.

Harvard
Ege, I. (2017). Polyelerin Sınıflandırılması ve Kestelce Polyesi’nin (Kilis) Jeomorfolojik Özellikleri / Classification of Poljes and Geomorphological Features of Kestelce Polje (Kilis) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 1(1), pp. 33-51.

Chicago 16th edition
Ege, Ismail (2017). "Polyelerin Sınıflandırılması ve Kestelce Polyesi’nin (Kilis) Jeomorfolojik Özellikleri / Classification of Poljes and Geomorphological Features of Kestelce Polje (Kilis) ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 1 (1):33-51.