FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(3) 39-50

Anadolu’da “Yunus Emre” İsimli Mekân Adları / Place Names Named “Yunus Emre” in Anatolia

Hasan Kara & İbrahim Gökburun

pp. 39 - 50   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.209   |  Manu. Number: fvj.2021.059

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 131


Abstract

13-14. yüzyıllarda yaşamış olan ve döneminde derin izler bırakan büyük düşünür ve mutasavvıf Yunus Emre; ölümünün üzerinden yedi asır gibi çok uzun bir zaman geçmesine rağmen düşünceleri, şiirleri, felsefesi, hayatı ve dünyayı algılayış biçimi, hepsinden önemlisi de “adı” ile aramızda yaşamaya devam etmektedir. Günümüzde “Yunus Emre” adını taşıyan çok sayıda ve farklı mekân rastlanmaktadır. Aynı zamanda binlerce insanımıza “Yunus Emre” adı verilerek onun adı yaşatılmaya devam edilmektedir. Anadolu’nun birçok yerini dolaşan Yunus Emre’nin mezarının yeri tam olarak tespit edilememiştir. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde makamı bulunmaktadır. Eskişehir ve Karaman illerinde metfun bulunduğu daha ağırlık kazanırken Manisa, Bursa, Afyonkarahisar, Erzurum, Aksaray, Ordu, Sivas gibi birbirinden farklı illerde de hatta Azerbaycan gibi farklı ülkelerde bile mezarının olduğu iddia edilmesi ve adını taşıyan köyler bulunması yaşadığı dönemde çok tanınıp sevildiğinin göstergeleridir. Vefatının üzerinden yedi asır geçmesine rağmen bugün hemen her şehrimizde onun adına bir okul, cami, mahalle, cadde, sokak, kütüphane vs. gibi mekânlara adının verilmesi, onun yaşadığı dönemden daha fazla tanındığını, sevildiğini ve düşüncelerinden etkilenildiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin farklı noktalarında yer alan ve Yunus Emre adını taşıyan mahalle, cadde, sokak, okul, kampüs, cami, kültür merkezi, park, kütüphane ve daha farklı mekânlar öncelikle tespit edilmiştir. Yunus Emre adını taşıyan bu mekânlar kendi içerisinde gruplar haline dönüştürülmüştür. Mekân adları tablo ve harita haline getirilerek coğrafi bakış açısı ve coğrafyanın dağılış ilkesi çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Böylece Yunus Emre adını taşıyan mekânların hangi bölgelerde kümelendiği ve bunun makamı ile ilişkisi ortaya konulmuştur.

Keywords: Yunus Emre, Coğrafya, Türkiye, Anadolu, Mekân Adları


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kara, H. & Gokburun, I. (2021). Anadolu’da “Yunus Emre” İsimli Mekân Adları / Place Names Named “Yunus Emre” in Anatolia . Future Visions Journal, 5(3), 39-50. doi: 10.29345/futvis.209

Harvard
Kara, H. and Gokburun, I. (2021). Anadolu’da “Yunus Emre” İsimli Mekân Adları / Place Names Named “Yunus Emre” in Anatolia . Future Visions Journal, 5(3), pp. 39-50.

Chicago 16th edition
Kara, Hasan and Ibrahim Gokburun (2021). "Anadolu’da “Yunus Emre” İsimli Mekân Adları / Place Names Named “Yunus Emre” in Anatolia ". Future Visions Journal 5 (3):39-50. doi:10.29345/futvis.209.