FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(3) 34-41

Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı Terapi Uygulamalarına İlişkin Bilgi ve Görüşleri / Knowledge and Opinions of University Students About Complementary Therapy Applications

Didem Sarımehmet & Nurhan Gümrükçüoğlu & Sevilay Hintistan & Bahar Candaş


Benzer Makaleler
Ortaokul Öğrencilerinin Kalıp Sözleri Tanıma Düzeyleri (Manisa Örneği)

Musa ÇİFCİ & Şükrü ÖZEN
Cilt 4 Sayı 2

Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

Tuğba Şeker & Enes Furkan Çelebi
Cilt 4 Sayı 2

Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing  

Halit Karatay & Seda Kaya & Gökçen Tekin
Cilt 4 Sayı 3

Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places 

Servet Üztemur & Erkan Dinç & İsmail Acun
Cilt 1 Sayı 1

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne Babaların İyimserlik ve Stresle Başa Çıkma Tutumları / Optimism And Coping With Stress Attitudes Of Parents Who Have Children With Special Needs 

Selahattin Avşaroğlu & Fatma Akçeşme
Cilt 2 Sayı 1

Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education

Erol Duran & Ertuğrul Ercan
Cilt 2 Sayı 1

Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned? 

Yusuf İnel & Emrah Urhan
Cilt 2 Sayı 1

Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions of School Managers About Performance Based Payment

Gökhan Demirhan & Yağmur Sakar
Cilt 2 Sayı 2

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile İlgili Görüşlerine Minik Tema Programının Etkisinin İncelenmesi / The Investigation of The Effect of The TEMA Kids Programme on The Environmental Views of Pre-School Children

Tuğba Şeker & Nilüfer Gürcan & Betül Arar & Gülcan Alaca
Cilt 2 Sayı 2

Sosyal Medyada Kadın Gözüyle; Taciz / Abuse According to Women's Perspective in Social Media

Adem Karataş
Cilt 2 Sayı 2