FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(2) 22-31

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile İlgili Görüşlerine Minik Tema Programının Etkisinin İncelenmesi / The Investigation of The Effect of The TEMA Kids Programme on The Environmental Views of Pre-School Children

Tuğba Şeker & Nilüfer Gürcan & Betül Arar & Gülcan Alaca

ss. 22 - 31   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.37   |  Makale No: fvj.2021.015

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 417


Özet

Araştırmaya Uşak ili MEB’e bağlı bağımsız bir okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan 64-72 aylık çocuklar katılmıştır. Araştırma kapsamında 15 çocuğun Minik Tema eğitim programında yer alan 42 etkinlikten, 25 adet etkinliğe katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya katılan çocukların belirlenmesinde çalışma grubunun kolay ulaşılabilirliği göz önünde bulundurulmuştur. Bilindiği gibi, 2010 yılından itibaren uygulanan Minik Tema Eğitim Programı, erken çocukluk eğitimini çevre ile ilgili konuları ele alarak desteklemektedir ve 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını temel almaktadır. Eğitim programında toprak, su ve hava ile ilgili konular, ilgili öğretmenlere yönelik bazı temel bilgiler ve 42 etkinlik bulunmaktadır. İlgili öğretmenler 42 etkinlikten en az 21 ini yaş grubuna göre seçerek uygularlar. Araştırmada 42 etkinliğin tamamının uygulanması hedeflenmiştir, 42 etkinlikten 25 etkinliğin uygulanması mümkün olmuştur. Program, beş hafta boyunca her gün uygulanmıştır. Programda değerlendirme boyutunda yer alan sorular programın uygulama öncesinde ve sonrasında çocuklara yöneltilmiştir. Programın değerlendirilmesi amacı ile bilim gözlem defteri ile kayıt tutulması sağlanmıştır. Araştırmanın sonunda, uygulanan Minik Tema programının, çocukların çevre ile ilgili temel kavram bilgisini desteklediği ve çocukların çevre bu etkinliklere istenilen düzeyde katılım gösterdiği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, çevre eğitimi.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Seker, T., Gurcan, N., Arar, B. & Alaca, G. (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile İlgili Görüşlerine Minik Tema Programının Etkisinin İncelenmesi / The Investigation of The Effect of The TEMA Kids Programme on The Environmental Views of Pre-School Children . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(2), 22-31. doi: 10.29345/futvis.37

Harvard
Seker, T., Gurcan, N., Arar, B. and Alaca, G. (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile İlgili Görüşlerine Minik Tema Programının Etkisinin İncelenmesi / The Investigation of The Effect of The TEMA Kids Programme on The Environmental Views of Pre-School Children . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(2), pp. 22-31.

Chicago 16th edition
Seker, Tugba, Nilufer Gurcan, Betul Arar and Gulcan Alaca (2018). "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile İlgili Görüşlerine Minik Tema Programının Etkisinin İncelenmesi / The Investigation of The Effect of The TEMA Kids Programme on The Environmental Views of Pre-School Children ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (2):22-31. doi:10.29345/futvis.37.