FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2017, Cil. 1(1) 9-20

Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places 

Servet Üztemur & Erkan Dinç & İsmail Acun

ss. 9 - 20   |  Makale No: fvj.2021.003

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 479


Özet

Bu araştırmanın amacı ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde müzeler ve tarihi mekanlardan etkin faydalanmaya yönelik öğretim etkinlikleri tasarlayarak bu etkinlikleri uygulamak ve bu etkinliklerin öğrencilerin müze ve tarihi mekan algılarını nasıl ve ne şekilde etkilediğini belirlemektir. Eylem araştırması modeline göre desenlenen çalışma kapsamında Manisa ili Yunusemre ilçesindeki resmi bir ortaokuldaki 36 kişilik bir sınıfla Manisa’nın müze ve tarihi mekânları içerisinden seçilen dokuz farklı mekana yönelik toplamda 34 ayrı etkinlik geliştirilerek uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak gözlem, görüşme ve doküman analizinden faydalanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve doküman analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin müze ve tarihi mekan algılarının geliştirilen etkinlikler doğrultusunda olumlu yönde değiştiğini göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, eylem araştırması, müze algısı, tarihi mekan algısı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Uztemur, S., Dinc, E. & Acun, I. (2017). Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 1(1), 9-20.

Harvard
Uztemur, S., Dinc, E. and Acun, I. (2017). Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 1(1), pp. 9-20.

Chicago 16th edition
Uztemur, Servet, Erkan Dinc and Ismail Acun (2017). "Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 1 (1):9-20.