FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(7) 28-39

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli


Benzer Makaleler
Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education

Erol Duran & Ertuğrul Ercan
Cilt 2 Sayı 1

Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları / The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System

Yusuf Avcı & Muhammet Alperen Akgün
Cilt 2 Sayı 3

Storm Thorgerson’a Ait Pınk Floyd Albüm Kapak Tasarımlarının Görsel Sanat Akımları Açısından İncelenmesi / Analyses of Pink Floyd Album Cover Desıgned By Storm Thorgerson From The Perspectıve Of Vısual Art Movements 

Tuba Ayyıldız & Mehmet Özkartal
Cilt 2 Sayı 4

Türkiye’nin Demografik Dönüşüm Sürecinde Nüfus Politikalarının Rolü /  The Role of Population Policies in the Process of Turkey’s Demographic Transition  

İbrahim Gökburun
Cilt 4 Sayı 4

Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Görsellerle Uyumu / Compatibility of Narrative Texts in Turkish Textbooks with Visuals

Mehmet Soyuçok & Musa Çifci
Cilt 5 Sayı 5

Türkçe Öğretim Programlarinda Işlevsel Yazma (Ortaokul 1924-2017)/ Functional Writing in Turkish Education Curriculums (Middle School 1924-2017)

Musa Çi̇fci̇ & Simge Ergin
Cilt 6 Sayı 3

Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi (Kütahya/Gediz Örneği)/Determining The Active Word Wealth in The Writen Expression of Secondary School Inclusion Students (Kutahya/Gediz Example)

Hakan Ince & Musa Çi̇fci̇
Cilt 7 Sayı 1