FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(1) 69-88

Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi (Kütahya/Gediz Örneği)/Determining The Active Word Wealth in The Writen Expression of Secondary School Inclusion Students (Kutahya/Gediz Example)

Hakan Ince & Musa Çi̇fci̇

ss. 69 - 88   |  DOI: https://doi.org/10.29329/fvj.2023.539.5   |  Makale No: MANU-2212-09-0009.R1

Yayın tarihi: Mart 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 35  |  İndirilme Sayısı: 319


Özet

Çalışmanın amacı, Kütahya ilinin Gediz ilçe merkezinde öğrenim gören ilköğretim 7 ve 8. sınıf düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerinin yazılı anlatımlarında kullandıkları kelime servetini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılarak elde edilen veriler doküman incelemesi yoluyla incelenmiştir. Çalışmada Gediz ilçe merkezindeki dört ortaokulda öğrenim gören 15 kaynaştırma öğrencisine anı, otobiyografi türlerinde; erdemler, spor-sanat, Millî Mücadele ve Atatürk temalarında yazılar yazdırılmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler, çalışma günü sonunda Microsoft Word 2016 ortamında yazıya aktarılmış; metinlerin toplam kelime sayısı, düz bir metinde geçen kelimelerin tekrarlanma sıklıkları listelenmiş ve kaydedilmiştir. Bu listelerdeki kelimelerle, araştırmada kullanılan alt problemlere göre sözlükler oluşturulmuş, toplam ve çeşit kelime sayılarına ulaşılmıştır. Toplamda 65 adet veri elde edilmiştir. Bu verilerin tamamında toplam 3553 kelimenin kullanıldığı görülmüştür. Öğrenciler 923 çeşit kelime kullanırken 416 kelimeyi bir defadan fazla kullandıkları saptanmıştır. En çok tekrar eden kelime 90 tekrarla “ve” bağlacıdır. En çok toplam kelime, 826 kelime ile Milli Mücadele ve Atatürk temasında; en çok çeşit kelime, 325 kelime ile anı türünde kullanılmıştır. Çalışmada kaynaştırma öğrencilerinin uygun tür ve temalarda yazma eğitimlerinin güçlendirilmesiyle aktif kelime servetlerinin de artacağı gözlenmektedir. Anı türünde yazma isteklerinin yüksek olması da bunu desteklemektedir.  Çalışmalarda en çok kelimeyi bedensel yetersizlik raporlu bir öğrenci kullanırken, bir başka bedensel yetersizlik raporlu öğrenci, çalışmalarda en az kelimeyi kullanan öğrenci olmuştur. Kaynaştırma öğrencileri, yaşıtlarıyla aynı sınıflarda, aynı ders kitaplarını kullanarak öğrenim görmektedirler. Bu öğrencilerin de söz hazinesi paydasından aldıkları payların belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. Tüm öğrenciler için öğretim programında öğrencilerin kademelerine göre kaç kelime bilmesi ve kullanması gerektiği belirlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kelime serveti, yazılı anlatım, ortaokul, kaynaştırma öğrencileri.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ince, H. & Ci̇fci̇, M. (2023). Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi (Kütahya/Gediz Örneği)/Determining The Active Word Wealth in The Writen Expression of Secondary School Inclusion Students (Kutahya/Gediz Example) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(1), 69-88. doi: 10.29329/fvj.2023.539.5

Harvard
Ince, H. and Ci̇fci̇, M. (2023). Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi (Kütahya/Gediz Örneği)/Determining The Active Word Wealth in The Writen Expression of Secondary School Inclusion Students (Kutahya/Gediz Example) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(1), pp. 69-88.

Chicago 16th edition
Ince, Hakan and Musa Ci̇fci̇ (2023). "Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi (Kütahya/Gediz Örneği)/Determining The Active Word Wealth in The Writen Expression of Secondary School Inclusion Students (Kutahya/Gediz Example) ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 7 (1):69-88. doi:10.29329/fvj.2023.539.5.