FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(4) 1-12

Storm Thorgerson’a Ait Pınk Floyd Albüm Kapak Tasarımlarının Görsel Sanat Akımları Açısından İncelenmesi / Analyses of Pink Floyd Album Cover Desıgned By Storm Thorgerson From The Perspectıve Of Vısual Art Movements 

Tuba Ayyıldız & Mehmet Özkartal

ss. 1 - 12   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.60   |  Makale No: fvj.2021.023

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 12  |  İndirilme Sayısı: 438


Özet

Günümüzde insanların müziği daha çok internet ortamından dinlediği ve albüm kapaklarına eskisi kadar önem vermediği düşünülse de, bu görseller yakın müzik tarihi boyunca önemli belirleyiciler olmuştur. Görsellik, algı sistemimizi doğrudan etkiler ve dolayısıyla zihnimizde kalıcılık sağlar. Grafik tasarım birçok alan gibi müzik alanı ile de iletişim halindedir. Albüm kapağı tasarımcısı bir anlamda, işitme duyusuna hitap eden bir öğeyi (müzik) görselleştirmeye çalışır. Dinleyiciye müzik eserini önceden görsel olarak sunarken, zaman zaman müziğin tarzını, albümün yaşattığı genel duyguyu hissettirmek açısından, içeriğe de bağlı kaldığı görülmektedir. Albümlerin satın alınmasında albüm kapaklarının etkili olduğu açıktır. Bu kapsamda farklı sanat akımlarından etkilenmek suretiyle değişik tasarımlar denenmiştir. Tasarımı Thorgerson’a ait olan Pink Floyd albüm kapaklarından, görsel olarak dijital ortamdan yararlanıldığı hissini barındıran, fakat tamamen gerçek dünyaya ait olup, önemli ölçüde dijital müdahale uygulanmamış olan tasarımlar seçilmiştir. Doküman incelemesinin kullanılmış olduğu bu araştırmada, seçilmiş olan beş tasarımın albüm kapak hikâyelerine kısaca yer verilmiş ve sanat akımlarından ne şekilde etkilendikleri ayrıntılı olarak yorumlanmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Pink Floyd, Storm Thorgerson, albüm kapağı, görsel sanat akımları, tasarım


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ayyildiz, T. & Ozkartal, M. (2018). Storm Thorgerson’a Ait Pınk Floyd Albüm Kapak Tasarımlarının Görsel Sanat Akımları Açısından İncelenmesi / Analyses of Pink Floyd Album Cover Desıgned By Storm Thorgerson From The Perspectıve Of Vısual Art Movements  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(4), 1-12. doi: 10.29345/futvis.60

Harvard
Ayyildiz, T. and Ozkartal, M. (2018). Storm Thorgerson’a Ait Pınk Floyd Albüm Kapak Tasarımlarının Görsel Sanat Akımları Açısından İncelenmesi / Analyses of Pink Floyd Album Cover Desıgned By Storm Thorgerson From The Perspectıve Of Vısual Art Movements  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(4), pp. 1-12.

Chicago 16th edition
Ayyildiz, Tuba and Mehmet Ozkartal (2018). "Storm Thorgerson’a Ait Pınk Floyd Albüm Kapak Tasarımlarının Görsel Sanat Akımları Açısından İncelenmesi / Analyses of Pink Floyd Album Cover Desıgned By Storm Thorgerson From The Perspectıve Of Vısual Art Movements  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (4):1-12. doi:10.29345/futvis.60.