FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(5) 49-69

Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Görsellerle Uyumu / Compatibility of Narrative Texts in Turkish Textbooks with Visuals

Mehmet Soyuçok & Musa Çifci

pp. 49 - 69   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.186   |  Manu. Number: fvj.2021.049

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 6  |  Number of Download: 115


Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerle bu metinlerde kullanılan görsellerin uyumunu ortaya koymak ve bu yolla ilgili alanda çalışan kitap hazırlayıcılarına ve araştırmacılara bir bakış açısı sunmaktır. Türkçe ders kitaplarındaki hikâye türü metinlerle bu metinlerde kullanılan görseller arasındaki uyumun belirlenmesini amaçlayan bu çalışma doküman incelemesine dayalı olarak nitel modelde gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışma, belirtilen ortaokul Türkçe ders kitaplarıyla ve bu kitaplardaki hikâye edici metinlerle sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda görsellerin neredeyse hiçbirinin öğrenciye estetik zevk kazandırıcı olmadığı, çoğunluğunun basit şekilde çizildiği görülmüştür. Ana dili kullanımının aynı zamanda bir sanat olduğu düşünülürse bütünsel açıdan bakıldığında bu durum bir eksikliktir. Metin ve görseller genel olarak uyuşsa da metnin içeriğini desteklemeyen, metinle ilgisiz görseller de vardır. Bu da anlamayı zorlaştırıcı ve kafa karıştırıcı bir unsur olarak kabul edilebilir. Çoğu görselde kişilerin yüzleri ve beden dilleri net değildir. Bu doğrultuda Türkçe ders kitaplarındaki görsellerin hazırlanmasında estetik, eğitimsel ve kültürel açıdan daha özenli çalışılması gerektiği söylenebilir.

Keywords: Ana dili eğitimi, yazma, hikâye, ders kitabı


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Soyucok, M. & Cifci, M. (2021). Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Görsellerle Uyumu / Compatibility of Narrative Texts in Turkish Textbooks with Visuals . Future Visions Journal, 5(5), 49-69. doi: 10.29345/futvis.186

Harvard
Soyucok, M. and Cifci, M. (2021). Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Görsellerle Uyumu / Compatibility of Narrative Texts in Turkish Textbooks with Visuals . Future Visions Journal, 5(5), pp. 49-69.

Chicago 16th edition
Soyucok, Mehmet and Musa Cifci (2021). "Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Görsellerle Uyumu / Compatibility of Narrative Texts in Turkish Textbooks with Visuals ". Future Visions Journal 5 (5):49-69. doi:10.29345/futvis.186.