FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(3) 33-39

Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları / The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System

Yusuf Avcı & Muhammet Alperen Akgün

ss. 33 - 39   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.53   |  Makale No: fvj.2021.022

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 3  |  İndirilme Sayısı: 305


Özet

Dil, bir milletin düşünceye ait temellerini ve düşünce altyapısını oluşturan sistemdir. Türkçede yardımcı unsur ve esas unsur adı verilen ikili bir yapı bulunmaktadır. Türklerin sosyal hayatına, yaşama şekline ve toplumun diline ait unsurlara bakıldığında ikili yapının yansımaları dikkati çekmektedir. Somut örnekler ve bulgular bu düşünce tarzının yansıması olarak karşımıza çıkar. Türk düşünce sistemindeki ikili yapıya göre Türkü ve Türk milletini oluşturan unsurlar, dilde olduğu gibi esas unsur ve yardımcı unsur olarak iki kısımdan oluşur. İkili yapı aileden devlete kadar topluma ait bütün kurumlarda etkisini gösterir. Bu çalışmanın amacı Türk düşünce sistemindeki ikili yapının sosyolojik yansımalarını toplum nezdinde tespit ederek ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Türkün yaşayışında ve dünya görüşünde ikili yapının var olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının çeşitli sebeplerle bozulması, dili konuşan milletin düşünme yapısının bozulmasına, değişmesine ve yok olmasına etki edebilir. Bir milletin varlığını sürdürmesini sağlayan en önemli unsur, konuştuğu dile özgü düşünce kodlarının ve sistemlerinin davranışa ve toplum-devlet ilişkilerine yansımasıdır. Türklerde de bu ikili yapının dil ve dil bilgisi kurallarında olduğu gibi sosyal yaşantının da her alanına yansıması doğaldır.

 

Anahtar Kelimeler: Düşünce sistemi, ikili yapı, dil-düşünce ilişkisi, sosyolojik yapı, dil-toplum ilişkisi, yardımcı unsur


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Avci, Y. & Akgun, M.A. (2018). Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları / The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), 33-39. doi: 10.29345/futvis.53

Harvard
Avci, Y. and Akgun, M. (2018). Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları / The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), pp. 33-39.

Chicago 16th edition
Avci, Yusuf and Muhammet Alperen Akgun (2018). "Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları / The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (3):33-39. doi:10.29345/futvis.53.