FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(3) 8-15

Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi / The Effect Of The Narrative Technique On The Comprehension The Informative Texts  

Erol Duran & Betül Sezgin Tufan & Nazmiye Topbaşoğlu


Benzer Makaleler
Aile Danışmanlığı Yaşantisal/İnsancıl Terapiden Genel Bir Bakış Açısı  

Selahattin AVŞAROĞLU & Fatmanur ÇİMEN
Cilt 4 Sayı 2

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne Babaların İyimserlik ve Stresle Başa Çıkma Tutumları / Optimism And Coping With Stress Attitudes Of Parents Who Have Children With Special Needs 

Selahattin Avşaroğlu & Fatma Akçeşme
Cilt 2 Sayı 1

Türkiye’nin Demografik Dönüşüm Sürecinde Nüfus Politikalarının Rolü /  The Role of Population Policies in the Process of Turkey’s Demographic Transition  

İbrahim Gökburun
Cilt 4 Sayı 4

Dağlık Frigya’da (Afyonkarahisar-İhsaniye) Ekolojik/Kültürel Alternatif Turizm Modeli /  Ecologic/Cultural Alternative Tourism Model for Highland Phrygia (Afyonkarahisar-İhsaniye)

Sevgi Tatar & Mehmet Ali Özdemir & Murat Şen
Cilt 4 Sayı 4

Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Görsellerle Uyumu / Compatibility of Narrative Texts in Turkish Textbooks with Visuals

Mehmet Soyuçok & Musa Çifci
Cilt 5 Sayı 5

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz
Cilt 5 Sayı 3

Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınma Planlamasında Koruma-Kullanımı: Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri / Conservation-Use of Natural Areas in Rural Development for Ecotourism Purposes: Küp Waterfall of Adana’s Aladağ District

Tülay Öcal
Cilt 3 Sayı 4

Coğrafya Eğitiminde Potansiyel Bir Açık Hava Laboratuvarı: Bolluk Gölü ve Çevresi / A Potential Outdoor Laboratory in Geography Education: Bolluk Lake and Its Environment

Tahir Tuncer & Adnan Pınar
Cilt 3 Sayı 3

Ortaokul öğrencileri için matematiksel yetkinlik ölçeği geliştirme çalışması / Mathematical competence scale development study for middle school students

Bahadır Kılcan & Tuğba Kılcan & Tevfik Palaz
Cilt 5 Sayı 2

Karabağ Bölgesinde Sağlık Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Mineral ve Termal Sular / Assessment of Health Tourism Potential in Karabakh Region: Mineral and Thermal Waters

Rehman Seferov & Aytac Veliyeva
Cilt 4 Sayı 5