FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(1) 20-30

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne Babaların İyimserlik ve Stresle Başa Çıkma Tutumları / Optimism And Coping With Stress Attitudes Of Parents Who Have Children With Special Needs 

Selahattin Avşaroğlu & Fatma Akçeşme


Benzer Makaleler
Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’dan Göç ve Göçmen Sorunları / After Kyrgyzstan’s Independence, Migration From Here and Migrants’ Issues

Aziza Ergeshkyzy
Cilt 2 Sayı 2

Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı Terapi Uygulamalarına İlişkin Bilgi ve Görüşleri / Knowledge and Opinions of University Students About Complementary Therapy Applications

Didem Sarımehmet & Nurhan Gümrükçüoğlu & Sevilay Hintistan & Bahar Candaş
Cilt 4 Sayı 3

Babadağ (Fethiye) Çevresinde Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri / Natural Environment and Human Relations around Babadağ (Fethiye)

Süleyman Tombak & Lütfi Özav
Cilt 4 Sayı 4

Osmanlı Hapishanelerinde Ailesi veya Kendisi Mahkum Olan Çocuklar / Children Whose Parents or Themselves Were Convicted In Ottoman Empire

Banu Yılmaz
Cilt 5 Sayı 4

Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi / An Investigation of Use of Nursery and Game Rhymes in Preschool Education

Erol Duran & Eda Gülsüm Ukay
Cilt 3 Sayı 4

Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler İle İncelenmesi / Investigatıon of the Gökpınar Çayı Basin with Geomorphometric Indices

Efe İzmirli & İsmail EGE
Cilt 3 Sayı 3

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Anlamsal Farklılık Ölçeğine Göre Kavram Haritasına Yükledikleri Değerler / The Values That Pedagogical Formation Students Attributed To The Concept Map According To The Semantic Diferantial Scale

Baştürk Kaya & Adnan Doğan Buldur & Caner Aladağ
Cilt 5 Sayı 1