FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(4) 35-42

Osmanlı Hapishanelerinde Ailesi veya Kendisi Mahkum Olan Çocuklar / Children Whose Parents or Themselves Were Convicted In Ottoman Empire

Banu Yılmaz

pp. 35 - 42   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.180   |  Manu. Number: fvj.2021.052

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 4  |  Number of Download: 114


Abstract

Osmanlı Devleti XIX.yüzyılın ortalarından itibaren suç ve ceza kavramlarına bakış açısını değiştiren bir takım adımlar atmıştır. Bu çalışmalar neticesinde yapılan düzenlemelerle çocuk hakları gelişim göstermeye ve suçlu olan çocukların hapishanelerde diğer mahkûmlardan ayrı yerlere konulması gerektiği ortaya konulmuştur. Çocuğun suçlu olarak cezasını tamamladığı mekânların başında hapishaneler gelmekle birlikte ıslahhanelerin de bu konuda önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bu kurumlar çocuk suçlular için olduğu kadar ailesi mahkûm olan çocuklar açısından da son derece önemlidir. Bazen anne karnında hapishaneye düşen, bazen de çok küçük yaşlarda olmasından dolayı annesi ile kalmaya ihtiyaç duyan çocuklarla birlikte babası mahkûm olduğu için geride bakacak kimsesi olmayan veya babasının mahkûmiyeti nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan çocuklar da konumuz kapsamındadır. Osmanlı’da gündelik hayatı konu alan çalışmalar içerisinde ailede çocuğun rolü üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra Osmanlı hapishanelerini konu alan çalışmalarda hapiste anneleri ile bulunan çocuklardan bahsedilmiş ancak mahkûm veya tutuklu olarak hapsedilen çocuklar yeterince ele alınmamıştır. Sonuç olarak hapishanelerde bir suçlu veya zanlı olarak çocuğun durumunu anlatan müstakil bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu çalışmanın literatürde önemli bir boşluğu doldurması amaçlanmıştır. Bu çalışmada; hapishanelerde hangi yaş aralıklarında çocukların bulunduğu, onlar için ayrı bir yer bulunup bulunmadığı, diğer mahkûmlarla bir arada kaldıklarında ne gibi sorunların ortaya çıktığı gibi soruların yanıtı geniş bir örneklem grubu üzerinden açıklanacaktır. Bütün bu amaçlarla; Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde Dâhiliye Nezareti’nin alt fonlarında yer alan belgeler arasından, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren hapishanelerde tutulan kayıtlar başta olmak üzere, hapishane idaresi ile merkezi yönetim arasında yapılan yazışmalar incelenmiştir. Bunun yanı sıra Islahhanelerin bir ceza infaz kurumu misyonu kazanması ile birlikte çocuk suçlulara yönelik yapılan çalışmalar ayrıca ele alınmıştır.

 

Keywords: Çocuk, suçlu, ıslah, mahkum


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yilmaz, B. (2021). Osmanlı Hapishanelerinde Ailesi veya Kendisi Mahkum Olan Çocuklar / Children Whose Parents or Themselves Were Convicted In Ottoman Empire . Future Visions Journal, 5(4), 35-42. doi: 10.29345/futvis.180

Harvard
Yilmaz, B. (2021). Osmanlı Hapishanelerinde Ailesi veya Kendisi Mahkum Olan Çocuklar / Children Whose Parents or Themselves Were Convicted In Ottoman Empire . Future Visions Journal, 5(4), pp. 35-42.

Chicago 16th edition
Yilmaz, Banu (2021). "Osmanlı Hapishanelerinde Ailesi veya Kendisi Mahkum Olan Çocuklar / Children Whose Parents or Themselves Were Convicted In Ottoman Empire ". Future Visions Journal 5 (4):35-42. doi:10.29345/futvis.180.