FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(4) 16-34

Besni Şehri’nin Mekansal Gelişimi ve Başlıca Sorunlar / Spatial Development of Besni City and Main Problems

Mülayim Altuntaş & Üzeyir Yasak

pp. 16 - 34   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.150   |  Manu. Number: fvj.2021.051

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 5  |  Number of Download: 117


Abstract

Dünya genelinde şehirleşme hareketlerinin ortaya çıkış biçimleri ve dönemleri bir bütünlük arz etmemektedir. Sanayi Devrimi ile başlayan şehirleşme hareketi ülkemizde 1950 yılından sonra görülmeye başlanmış ve 1980 yılından sonra ise hızlı bir şekilde devam etmiştir. Şehirleşme hareketine bağlı olarak nüfusu artan yerleşmelerde yeni mekansal gelişim alanları ortaya çıkmasına bağlı olarak bazı yerleşmelerde şehrin mekansal gelişim yönünde de değişmeler görülmektedir. Şehirleşme olayı meydana gelirken özellikle bazı bölgelerde hızlı bir şekilde gerçekleşmiş ve bu buna bağlı olarak plansız, çarpık yerleşmeler, gecekondular ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla şehirlerde sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, altyapı ve çevresel sorunlar meydana gelmiştir. Bu çalışmada, Besni şehrinin ilk kurulmuş olduğu sahadan başlayarak, günümüzde kadar gelen süreçte meydana gelen mekansal değişiklikler ve yerleşmenin şehirleşmesine coğrafi özeliklerinin etkisi incelenmiştir. Ayrıca yeni mekansal gelişim alanları tarihi coğrafya perspektifi incelenmeye çalışılmış ve şehirleşme olgusu ile meydana gelen başlıca sorunlar değerlendirilmiştir. Çalışma sahası olan Besni yerleşmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Adıyaman iline bağlı bir şehir merkezidir. Besni şehri ilkçağlardan beri yerleşme alanı olarak ortaya çıkmış ve Mezopotamya Bölgesi içinde idari olarak önemli bir ilçe yerleşmesi konumundadır. Nüfusun sürekli arttığı Besni şehrinde hakim ekonomik fonksiyon hizmet sektörü olmakla birlikte sanayi ve inşaat sektörlerinin de payı azımsanmayacak kadar çoktur. Şehrin etki alanında bulunan kırsal nüfusun fazla olmasına bağlı olarak ticari iş yerleri ağırlıktadır. 2000 yılından sonra kırsal kesimden şehir merkezine doğru göçler artış göstermiş ve şehrin mekansal olarak batı yönüne doğru gelişimi hızlanmıştır. Şehrin ilk kuruluş nüvesini oluşturan Besni kalesi etrafında savunma fonksiyonu ön planda olan bir yerleşme olarak kurulmuştur. Kurulduğu arazi yapısının eğimli, dar ve engebeli bir yapıya sahip olmasına bağlı olarak zamanla yer değiştirmiş ve günümüzdeki şehir alanı eski şehir alanın 5 km kuzeyinde kurulmuştur. Yeni şehir alanına taşınmalar hızlı bir şekilde gerçekleşmiş plansız, düzensiz büyümeye bağlı olarak Besni şehrinde de şehirsel sorunlar ortaya çıkmıştır.

Keywords: Şehirleşme, Mekansal Gelişim, Şehirsel problem, Besni


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Altuntas, M. & Yasak, U. (2021). Besni Şehri’nin Mekansal Gelişimi ve Başlıca Sorunlar / Spatial Development of Besni City and Main Problems . Future Visions Journal, 5(4), 16-34. doi: 10.29345/futvis.150

Harvard
Altuntas, M. and Yasak, U. (2021). Besni Şehri’nin Mekansal Gelişimi ve Başlıca Sorunlar / Spatial Development of Besni City and Main Problems . Future Visions Journal, 5(4), pp. 16-34.

Chicago 16th edition
Altuntas, Mulayim and Uzeyir Yasak (2021). "Besni Şehri’nin Mekansal Gelişimi ve Başlıca Sorunlar / Spatial Development of Besni City and Main Problems ". Future Visions Journal 5 (4):16-34. doi:10.29345/futvis.150.