FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(3) 42-55

Pandemi Sürecinde Google Classroom Uzaktan Eğitim Sisteminin Entegrasyonu ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi / The Integration of Google Classroom Distance Education System and Investigation of Student Satisfaction Levels in Pandemic Process

Erdi Okan Yılmaz

ss. 42 - 55   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.143   |  Makale No: fvj.2020.009

Yayın tarihi: Eylül 30, 2020  |   Okunma Sayısı: 14  |  İndirilme Sayısı: 379


Özet

Bu araştırma, pandemi sürecinde bazı yükseköğretim kurumları tarafından uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılan alternatif bulut tabanlı öğrenme yönetim sistemlerinden biri olan Google Classroom'un (GC) verimliliğinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; GC’un yükseköğretim kurumuna entegrasyonu ele alınmış ve eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında öğrencilerin kullanım deneyimleri gözlemlenerek memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Tarama modelindeki bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 Bahar Yarıyılında Uşak Üniversitesinde yükseköğrenimlerini gerçekleştirmekte olan karma 862 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere, uzaktan eğitim sürecindeki memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla memnuniyet anketi hazırlanmış ve ayrıca pandemi sürecindeki GC ortamından ilettikleri mesajlar analiz edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen nicel ve nitel verilerle yapılan analizler doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi olarak GC web tabanı öğrenme yönetim sisteminden genel itibariyle kısmen memnun oldukları; cihaz, internet erişimi ve internet paketi konusunda sıkıntılar yaşadıkları ve bu durumların memnuniyetlerini olumsuz yönde etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Bunlarla birlikte GC’da çevrimiçi sınav konusunda sistemsel sınırlıkları olduğu bu durumun da öğrencilerin memnuniyetlerini olumsuz yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçiş yapılarak öğretimin bu şekilde gerçekleştirilmesinden öğrencilerin kısmen memnun oldukları ayrıca bu öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla derslerine giren öğretim elemanlarının yetkinliklerinden memnun oldukları, bundan sonra da sınavlarının çevrimiçi yapılmaya devam edilmesini istedikleri ve bundan sonraki süreçlerde uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda ise kısmen istekli oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Google Classroom, öğrenme yönetim sistemi, pandemi süreci, öğrenci memnuniyeti


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yilmaz, E.O. (2020). Pandemi Sürecinde Google Classroom Uzaktan Eğitim Sisteminin Entegrasyonu ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi / The Integration of Google Classroom Distance Education System and Investigation of Student Satisfaction Levels in Pandemic Process . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(3), 42-55. doi: 10.29345/futvis.143

Harvard
Yilmaz, E. (2020). Pandemi Sürecinde Google Classroom Uzaktan Eğitim Sisteminin Entegrasyonu ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi / The Integration of Google Classroom Distance Education System and Investigation of Student Satisfaction Levels in Pandemic Process . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(3), pp. 42-55.

Chicago 16th edition
Yilmaz, Erdi Okan (2020). "Pandemi Sürecinde Google Classroom Uzaktan Eğitim Sisteminin Entegrasyonu ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi / The Integration of Google Classroom Distance Education System and Investigation of Student Satisfaction Levels in Pandemic Process ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (3):42-55. doi:10.29345/futvis.143.