FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(3) 1-12

2018 Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Açısından İncelenmesi / Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey

Mehmet Soyuçok & Zekerya Batur

ss. 1 - 12   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.69   |  Makale No: fvj.2020.006

Yayın tarihi: Eylül 30, 2020  |   Okunma Sayısı: 25  |  İndirilme Sayısı: 459


Özet

Bu araştırmanın amacı, 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımlarda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ndeki anahtar yetkinliklere yer verilme durumunu belirlemektir. Çalışma tarama modelinde yapılmıştır. Çalışmadaki veriler doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma kapsamında 2018 Türkçe Öğretim Programı’ndaki 5, 6, 7 ve 8. sınıf kazanımları; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlık, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri bakımından incelenmiştir. İncelemeye dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma alanları dâhil edilmiştir. Verilerin analizinde kazanımların yetkinliklerin alt ifadelere ve açıklamalarına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmacılar tarafından elde edilen bulgular 3 alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır. Araştırıcıların incelemeleri ve uzman görüşünden sonra kesinleşen bulgular, sınıf düzeyi, öğrenme alanları ve ilgili kazanımdan oluşan tablolarda verilmiştir. Çalışmanın geneline bakıldığında en fazla yer verilen yetkinliğin anadilde iletişim yetkinliği olduğu; yabancı dillerde iletişim ve sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklere ise hiç yer verilmediği görülmektedir. Yetkinliklerin en fazla yer aldığı sınıf 8, en az yer aldığı sınıf ise 7. sınıftır. Bu bulgulardan hareketle programın TYÇ’deki yetkinlikleri kazandırma bakımından zayıf olduğu söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, anadil, öğretim programı, yeterlilik, yetkinlik, kazanım


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Soyucok, M. & Batur, Z. (2020). 2018 Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Açısından İncelenmesi / Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(3), 1-12. doi: 10.29345/futvis.69

Harvard
Soyucok, M. and Batur, Z. (2020). 2018 Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Açısından İncelenmesi / Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(3), pp. 1-12.

Chicago 16th edition
Soyucok, Mehmet and Zekerya Batur (2020). "2018 Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Açısından İncelenmesi / Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (3):1-12. doi:10.29345/futvis.69.