FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(2) 36-50

Kültür Coğrafyası Açısından Besin Saklama Aktarımına Bir Örnek: Erbaa Salamura Yaprağı/An Example of Nutritional Storage Transfer in Terms of Cultural Geography: Erbaa Brine Leaf

Hüseyin Melih Özdemir, Gülnaz Ay & Hüseyin Mertol


Benzer Makaleler

Benzer bir makale bulunamadı.