FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Future Visions Journal 2021, Vol. 5(7) 9-19

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan


Related Articles

No related article was found.