FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(1) 1-14

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları İle İçeriği Zenginleştirilmiş Coğrafya Derslerinin Öğrencilerin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi/The Effect of Content Enriched Geography Lessons with Augmented Reality Applications on Students' Attitudes Towards Geography Lesson

Tahir Tuncer & Adnan Pınar

ss. 1 - 14   |  DOI: https://doi.org/10.29329/fvj.2023.539.1   |  Makale No: MANU-2211-12-0002.R1

Yayın tarihi: Mart 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 34  |  İndirilme Sayısı: 348


Özet

Toplumların geleceği açısından coğrafyanın çok önemli bir misyonu bulunmaktadır. Coğrafya, sorunların çözümünde tek başına yeterli olmasa da çözüm çoğu zaman coğrafyasız mümkün olmamaktadır. Bu açıdan coğrafya öğretiminin etkili olamadığı toplumların başta eğitim sisteminde, genelde ise toplum yapısında ciddi eksiklikler oluşacaktır. Coğrafya öğretiminin amacına ulaşabilmesi açısından materyal kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Öğretim materyalleri öğrenmeyi artırmasının yanı sıra daha kısa sürede ve kalıcı öğrenmeyi desteklemesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Geleneksel öğretim materyallerinin yanında son yıllarda teknolojik gelişmelerin de ciddi katkısı ile artırılmış gerçeklik uygulamaları coğrafya öğretiminde yer alamaya başlamıştır. Yapılan bu çalışmada artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla içeriği zenginleştirilmiş coğrafya derslerinin öğrencilerin coğrafya dersine olan tutumlarını araştırılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden deneysel desen ile yapılan bu araştırma sonucunda artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanılan derslerde öğrencilerin coğrafya dersine yönelik olumlu tutumlarının arttığı, ders işleme düzeninde pozitif gelişmeler yaşandığı, öğrencilerin coğrafyayı daha çok sevmelerinden de kaynaklı olarak coğrafya akademik başarılarına da olumlu etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bundan dolayı; Z kuşağı ve alfa kuşağı gençlerin teknolojiye yatkınlıklarının artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde olumlu yönde kullanılarak coğrafya öğretimine katkı sunacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Coğrafya öğretimi, Eğitim teknolojisi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tuncer, T. & Pinar, A. (2023). Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları İle İçeriği Zenginleştirilmiş Coğrafya Derslerinin Öğrencilerin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi/The Effect of Content Enriched Geography Lessons with Augmented Reality Applications on Students' Attitudes Towards Geography Lesson . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(1), 1-14. doi: 10.29329/fvj.2023.539.1

Harvard
Tuncer, T. and Pinar, A. (2023). Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları İle İçeriği Zenginleştirilmiş Coğrafya Derslerinin Öğrencilerin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi/The Effect of Content Enriched Geography Lessons with Augmented Reality Applications on Students' Attitudes Towards Geography Lesson . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(1), pp. 1-14.

Chicago 16th edition
Tuncer, Tahir and Adnan Pinar (2023). "Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları İle İçeriği Zenginleştirilmiş Coğrafya Derslerinin Öğrencilerin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi/The Effect of Content Enriched Geography Lessons with Augmented Reality Applications on Students' Attitudes Towards Geography Lesson ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 7 (1):1-14. doi:10.29329/fvj.2023.539.1.