FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(3) 16-28

Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Muhsin Yazıcıoğlu Üzerine Bir Araştırma/ Impact of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Muhsin Yazıcıoğlu

Kadir YILDIZ & Yurdanur URAL USLAN

ss. 16 - 28   |  Makale No: MANU-2205-06-0002.R1

Yayın tarihi: Eylül 29, 2022  |   Okunma Sayısı: 23  |  İndirilme Sayısı: 328


Özet

Günümüzde çeşitli disiplinlerin, insanı ve davranışlarını anlamaya odaklanmasıyla birlikte insan davranışlarını konu alan araştırmaların sayısı da artış göstermiştir. Doğal olarak, yönetimde gücü ve etkisi olan liderin davranışları organizasyonların başarısında etkili olup önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Liderlik olgusu, küçük işletmelerden devlet yönetimine kadar rastlanmakta ve ülke yönetimine etki eden siyasi partilerde öne çıkmaktadır. Çalışmada Türk siyasi hayatında önemli bir yeri olan, ilkeli ve tutarlı kişiliği ile öne çıkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun dönüşümcü liderliğinin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi incelenmiştir. Öncelikle Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı tanıtılarak, dönüşümcü liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı kavramları hakkında açıklamalar yapılmıştır. Yazıcıoğlu döneminde Büyük Birlik Partisi’nde görev almış kişilerden anket yöntemi ile toplanan veriler kullanılmıştır. Dönüşümcü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapısalcı eşitlik modellemesinden (YEM) yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; dönüşümcü liderliğin örgütsel vatandaşlığın alt boyutları olan diğergamlık (özgecilik), sivil erdem, vicdanlı olma ve nezaket üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhsin Yazıcıoğlu, Dönüşümcü liderlik, Örgütsel vatandaşlık davranışı, Büyük Birlik Partisi.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
YILDIZ, K. & USLAN, Y.U. (2022). Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Muhsin Yazıcıoğlu Üzerine Bir Araştırma/ Impact of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Muhsin Yazıcıoğlu . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(3), 16-28.

Harvard
YILDIZ, K. and USLAN, Y. (2022). Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Muhsin Yazıcıoğlu Üzerine Bir Araştırma/ Impact of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Muhsin Yazıcıoğlu . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(3), pp. 16-28.

Chicago 16th edition
YILDIZ, Kadir and Yurdanur URAL USLAN (2022). "Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Muhsin Yazıcıoğlu Üzerine Bir Araştırma/ Impact of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Muhsin Yazıcıoğlu ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (3):16-28.