FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(3) 26-33

Tasavvufu Nesneden Öğrenmek: Yunus Emre’nin Şiirlerinde Eşyalar / Learning Sufism From the Objects: Things in Yunus Emre's Poems

İsmail Abalı

ss. 26 - 33   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.   |  Makale No: fvj.2021.057

Yayın tarihi: Aralık 04, 2021  |   Okunma Sayısı: 46  |  İndirilme Sayısı: 462


Özet

Edebî metinlerde okuyucuya verilen mesajın, hissettirilen duygunun ve vurgulan düşüncenin ifade edilmesinde bazı eşyaların kullanımı yaygındır. Somut nesneler ile soyut kavramların ilişkilendirilmesi esasına dayanan bu yöntemin yazınsal metinlerde, özellikle de şiir türünde uygulanabilmesi büyük bir edebî maharet gerektirmektedir. Şiirin biçimsel, anlamsal ve lirik bütünlüğü bozulmadan gerçekleştirilmesi gereken bu estetik işlem, aynı zamanda, şairin gücünü ve edebî üslubundaki becerisini gösteren belirleyici hususlardan biridir. Dinî-Tasavvufi Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olan, etkisini yüzyıllardır sürdüren ve dizeleri günümüzde adeta bir yaşam rehberi olarak kullanılan Yunus Emre’nin, şairliğine güç katan unsurlardan biri de tasavvuf düşüncesini birtakım nesneler üzerinden ifade etmesidir. Nitekim bu çalışmada, Yunus’un şiirlerinde mevcut olan ve tasavvufi düşünce çerçevesindeki temel hususları temsil eden eşyalar tespit edilmiş; bu fonksiyona sahip olan eşyaların yer aldığı dizeler metin şerhine tabi tutularak şairin kimi sembolik anlatımları tahlil edilmiştir. Mutasavvıfın tasavvufi-mistik bir kimlik kazandırdığı bu eşyalar, kullanıldığı ortama göre tasnif edilmiş ve böylece Yunus’un her varlıkta mevcut olan hakikati görebildiği düşüncesine destek oluşturulmuştur. Bu bağlamda Yunus’un gözünde eşyalar; Allah’ı idrak etmesi, yaratılışın ve var oluşun sırrını haiz olması, ilahi aşk yolculuğunda nefsi mağlup etmenin önemi ve içinde bulunduğu ilahi döngüyü kavraması noktasında insana rehberlik eden, yol gösteren öğretici varlıklar niteliğindedir.

 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf şiiri, Yunus Emre, Nesneler, Eşyalar


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Abali, I. (2021). Tasavvufu Nesneden Öğrenmek: Yunus Emre’nin Şiirlerinde Eşyalar / Learning Sufism From the Objects: Things in Yunus Emre's Poems . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(3), 26-33. doi: 10.29345/futvis.

Harvard
Abali, I. (2021). Tasavvufu Nesneden Öğrenmek: Yunus Emre’nin Şiirlerinde Eşyalar / Learning Sufism From the Objects: Things in Yunus Emre's Poems . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(3), pp. 26-33.

Chicago 16th edition
Abali, Ismail (2021). "Tasavvufu Nesneden Öğrenmek: Yunus Emre’nin Şiirlerinde Eşyalar / Learning Sufism From the Objects: Things in Yunus Emre's Poems ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 5 (3):26-33. doi:10.29345/futvis..