FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(4) 55-63

Okul İdarecilerinin Okul Rehberlik Servisi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / Analysis of School Managers' Opinions About the School Guidance Service

Salih Sarışık & Sevilay Sarışık & Çiğdem Özkan

pp. 55 - 63   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.184   |  Manu. Number: fvj.2021.054

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 3  |  Number of Download: 117


Abstract

Araştırmanın temel amacı, okul idarecilerinin okullarda faaliyet gösteren okul rehberlik servislerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Sakarya ilinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 60 okul müdürü ve müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” ile toplanmıştır. Görüşme formunda yer alan soruların, görüşme amacına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen öneriler ve eleştiriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İçerisinde bulunulan salgın sürecinden dolayı araştırmada idareciler ile yapılan görüşmeler e-posta yoluyla yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma verileri incelendiğinde elde edilen bulgular doğrultusunda; okul idarecilerine göre rehberlik servisinin okullar için gerekli olduğu, öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumlu etkisi olduğu, sorunlara müdahale ederken genellikle önleyici ve iyileştirici şekilde önlem aldıkları ve psikolojik danışmanların öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaların en çok bireyi tanıma ve yönlendirme çalışmaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords: Rehberlik, Okul, Rehberlik servisi, Okul yöneticisi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sarisik, S., Sarisik, S. & Ozkan, C. (2021). Okul İdarecilerinin Okul Rehberlik Servisi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / Analysis of School Managers' Opinions About the School Guidance Service . Future Visions Journal, 5(4), 55-63. doi: 10.29345/futvis.184

Harvard
Sarisik, S., Sarisik, S. and Ozkan, C. (2021). Okul İdarecilerinin Okul Rehberlik Servisi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / Analysis of School Managers' Opinions About the School Guidance Service . Future Visions Journal, 5(4), pp. 55-63.

Chicago 16th edition
Sarisik, Salih, Sevilay Sarisik and Cigdem Ozkan (2021). "Okul İdarecilerinin Okul Rehberlik Servisi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / Analysis of School Managers' Opinions About the School Guidance Service ". Future Visions Journal 5 (4):55-63. doi:10.29345/futvis.184.