FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(4) 1-15

Amerikalı Askerî Tabip Clyde Sinclair Ford’un Balkan Savaşları’na Dair Sıhhî Gözlemleri / Medical Observations of the American Military Physician Clyde Sinclair Ford on the Balkan Wars

Yunus Emre Tekinsoy

pp. 1 - 15   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.208   |  Manu. Number: fvj.2021.050

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 2  |  Number of Download: 112


Abstract

Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’ın oluşturduğu Balkan İttifakı karşısında ağır bir mağlubiyet alan Osmanlı Devleti, 1913 yılına gelindiğinde yaklaşık 500 yıldır elinde tuttuğu Bakan coğrafyasını terk etmek zorunda kalmıştır. 1912’ye gelindiğinde Avrupa’da ittifakların kurulduğu ve gerginliğin arttığı bir ortamda Balkanlar’da başlayan savaş başta Avrupa kamuoyu olmak üzere dünyanın dikkatinin bu coğrafyaya odaklanmasını sağlamıştır. Savaşı takip etmek isteyen gazeteciler başta, İstanbul olmak üzere muharip devletlerin başkentlerine gitmişler, bir müddet sonra cepheden haberler vermişlerdir. Yine tarafsız devletlerin askeri uzmanları, diplomatlar ve diğer yetkililer de çeşitli vazifelerle ya da gözlemci olarak savaşı takip etmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusunda binbaşı rütbesiyle askeri tabip olarak görev yapmakta olan Clyde Sinclair Ford da bu kişilerden biridir. 1912 yılında hastalık izninden dolayı Avrupa’ya yaptığı seyahat Birinci Balkan Savaşı’nın başlamasıyla bambaşka bir hal almıştır. Birinci Balkan Savaşı döneminde İstanbul’da ABD Kızılhaç’ı adına Taşkışla Hastanesi’nde sorumluluğunu üstlendiği iki koğuşta baş cerrah olarak görev yapmış, İkinci Balkan Savaşı’nda ise Bulgar ordusuna sıhhî hizmette bulunmuştur. ABD’ye geri döndükten sonra 1915 yılında Balkan Savaşları ile ilgili Fort Leavenworth Ordu Hizmet Okulları’nda (The Army Service Schools Fort Leavenworth) subaylara yönelik olarak bir dizi ders vermiştir. Bu derslerde Balkan Savaşlarının nedenleri, savaşının gelişimi, Osmanlı ve Bulgar ordularının durumu gibi konuların yanında askeri tabip olması ve bizzat savaşta görev almasından dolayı savaş yaralanmaları ile salgın hastalıklarla ilgili gözlemlerini aktarmıştır. Verdiği dersler aynı yıl içerisinde “The Balkan Wars: Being a Series of Lectures delivered at the Army Service Schools” başlığıyla yayımlanmıştır. Çalışmamızda Clyde Sinclair Ford’un kısa biyografisine yer verilmiş, eserindeki bölümlerin değerlendirmesi yapılmış ve askeri tabip olmasından dolayı savaşa dair sıhhî gözlemleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords: Balkan Savaşları, Clyde Ford, Sağlık Hizmetleri, Savaş Yaralanmaları, Salgın Hastalıklar


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tekinsoy, Y.E. (2021). Amerikalı Askerî Tabip Clyde Sinclair Ford’un Balkan Savaşları’na Dair Sıhhî Gözlemleri / Medical Observations of the American Military Physician Clyde Sinclair Ford on the Balkan Wars . Future Visions Journal, 5(4), 1-15. doi: 10.29345/futvis.208

Harvard
Tekinsoy, Y. (2021). Amerikalı Askerî Tabip Clyde Sinclair Ford’un Balkan Savaşları’na Dair Sıhhî Gözlemleri / Medical Observations of the American Military Physician Clyde Sinclair Ford on the Balkan Wars . Future Visions Journal, 5(4), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Tekinsoy, Yunus Emre (2021). "Amerikalı Askerî Tabip Clyde Sinclair Ford’un Balkan Savaşları’na Dair Sıhhî Gözlemleri / Medical Observations of the American Military Physician Clyde Sinclair Ford on the Balkan Wars ". Future Visions Journal 5 (4):1-15. doi:10.29345/futvis.208.