FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(6) 50-63

Salihli Şehrinin Mekansal Gelişimi ve Çevresindeki Tarım Arazilerine Etkisi / The Impact of Salihli City on The Spatial Development and Its Agricultural Lands Around

Mehmet Üzülmez

pp. 50 - 63   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.144   |  Manu. Number: fvj.2021.044

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 15  |  Number of Download: 128


Abstract

Şehirler, varlığını sürdürebilmek için çevrelerindeki doğal ve beşeri kaynaklara sıkı bir şekilde bağlıdır. Şehirlerde yaşayan insan nüfusunun, yaşamını devam ettirebilmesi için gıdaya gereksinim duymaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için de verimli olan tarım arazilerinin var olması gerekmektedir. Araştırma sahası olan Salihli şehri, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde yer almaktadır. Kuruluşu 16. yüzyılın başlarına dayanan Salihli şehrinde, yaşayanların sayısı geçmişten beri hızla artmıştır. Nüfusun artmasıyla birlikte şehrin alanı, çevresindeki verimli olan tarım arazileri üzerine doğru büyümüştür. Bu durum ise günümüzde tarım arazileri için sorun oluşturmaya başlamıştır. Söz konusu çalışmada Salihli şehrinin gelişimi, ilçe belediyesinden temin edilen imar planlarının çalışmaya göre düzenlenmesiyle ortaya konmuştur. Şehrin, hangi arazi sınıfları üzerinde geliştiğini takip edebilmek için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı arazi sınıfları kullanılmıştır. Çalışmada haritaların oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri programlarından biri olan Arc-Gıs isimli programdan yararlanılmıştır. Sonuç itibariyle Salihli şehri, kurulduğu zamandan beri mekânsal gelişimini sürekli tarım arazileri üzerine sürdürmüştür. Şehrin çevresindeki verimli olan I., II. ve III. sınıf tarım arazilerinin 1283 hektarı, mekânsal gelişim sonucunda yok olmuştur. Şehir, güneyindeki topoğrafya engelinden dolayı gelecekte de gelişimini söz konusu araziler üzerine doğru devam ettireceği tahmin edilmektedir.

Keywords: Salihli, Şehir, Mekânsal Gelişim, Tarım Arazisi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Uzulmez, M. (2021). Salihli Şehrinin Mekansal Gelişimi ve Çevresindeki Tarım Arazilerine Etkisi / The Impact of Salihli City on The Spatial Development and Its Agricultural Lands Around . Future Visions Journal, 5(6), 50-63. doi: 10.29345/futvis.144

Harvard
Uzulmez, M. (2021). Salihli Şehrinin Mekansal Gelişimi ve Çevresindeki Tarım Arazilerine Etkisi / The Impact of Salihli City on The Spatial Development and Its Agricultural Lands Around . Future Visions Journal, 5(6), pp. 50-63.

Chicago 16th edition
Uzulmez, Mehmet (2021). "Salihli Şehrinin Mekansal Gelişimi ve Çevresindeki Tarım Arazilerine Etkisi / The Impact of Salihli City on The Spatial Development and Its Agricultural Lands Around ". Future Visions Journal 5 (6):50-63. doi:10.29345/futvis.144.