FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(6) 25-40

Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District  

Emine Kocaman & Lütfi Özav

ss. 25 - 40   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.168   |  Makale No: fvj.2021.042

Yayın tarihi: Aralık 04, 2021  |   Okunma Sayısı: 44  |  İndirilme Sayısı: 519


Özet

Günümüzde toplum ve insan sağlığı, son derece önem arz etmektedir. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden birisi de gürültü kirliliğidir. Gürültü kirliliğinin ortaya çıkmasında çeşitli etkenler rol oynamıştır. Sanayileşme, nüfus artışı, sosyo-ekonomik özellikler ve eğitim bu etkenlerden bazılarıdır. Bu çalışmada Turgutlu ilçesi halkının gürültü kirliliğine karşı farkındalığının hangi düzeyde olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 561 kişiye anket uygulanmıştır ve çalışmaya katılan kişilerin (273)’ü erkek, (288)’i kadındır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan kişilere gürültü kirliliği algısı ve gürültü kirliliği ölçeği uygulanmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde Independent T testi ile Anova testi uygulanmıştır. Normal dağılım göstermeyen boyutlar için Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Turgutlu halkının gürültü kirliliği algısı ve tutumu arasında bulunan ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. Uygulanan analizler neticesinde Turgutlu halkının gürültü kirliliği ve tutumu, gürültünün yaşamınızı olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz, gürültüye maruz kalıyor musunuz, gürültü nedeniyle oturduğunuz sokaktan taşınmayı düşündünüz mü, gürültü kirliliği kaynaklı sağlık problemi yaşadınız mı, gürültü nedeniyle yaşadığınız problemler nelerdir soruları ile gürültü kirliliği algısı ölçeği ve tutumu ölçeği uygulanmasının sonucunda bulunan farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu anlamlı farkların hangi gruplar arasında bulunduğunu tespit etmek için ikili gruplarda LSD post hoc testi kullanılmıştır (p<.05).Uygulanan ankette gürültünün insan sağlığına etkisi, gürültü çeşitleri, gürültü kirliliğinin bir çevre kirliliği türü olduğu algısına yönelik bir araştırma amaçlanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada gürültü kirliliğinin etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gürültü Kirliliği, Anket, Turgutlu İlçesi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kocaman, E. & Ozav, L. (2021). Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District   . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(6), 25-40. doi: 10.29345/futvis.168

Harvard
Kocaman, E. and Ozav, L. (2021). Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District   . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(6), pp. 25-40.

Chicago 16th edition
Kocaman, Emine and Lutfi Ozav (2021). "Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District   ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 5 (6):25-40. doi:10.29345/futvis.168.