FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(3) 23-33

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Word Qualifıcatıon of The Secondary School Students Learning Turkish As A Foreıgn Language

Selcen Çifçi & Ceren Sağcan

ss. 23 - 33   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.117   |  Makale No: fvj.2020.008

Yayın tarihi: Eylül 30, 2020  |   Okunma Sayısı: 1  |  İndirilme Sayısı: 378


Özet

Bu çalışmanın amacı; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaokul öğrencilerinin park, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelime hazinesinin durumunu ortaya çıkarmaktır. Çalışma Uşak ilinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin park, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelimelerin tespiti ile sınırlandırılmıştır. Araştırma, nitel yaklaşım ve betimsel araştırma türünde olup, tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Uşak il merkezinde yer alan yabancı uyruklu öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu dört ortaokulda öğrenim gören 86 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri çalışmaya dâhil edilen dört okuldan ortalama yirmişer öğrencinin doldurduğu kelime tespit formu vasıtası ile toplanmıştır. Çalışma grubundaki her bir öğrenciyle görüşülüp; parkta, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelimelerin bilgisi alınmış Excel dosyasına aktarılmış ve kelime sıklığı ortaya çıkartılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler kendi içerisinde “mekân”, “nesne”, “kişi”, “iletişimsel ifadeler”, “tematik” ve “diğer” başlıkları altında gruplandırılmış ve sıklık sayıları hesaplanmıştır. Yapılan gruplamanın geçerliliği ve güvenirliliğini artırmak amacıyla uzmanlık alanı Türkçe eğitimi olan üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Alınan geribildirimlerle gereken düzeltmeler yapılıp çalışmanın son hali oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda; Uşak ili merkezinde yabancı uyruklu en fazla öğrencinin bulunduğu 4 okuldan, toplam 86 ( 44 kız ve 42 erkek ) yabancı uyruklu öğrenci sosyal yaşam alanı olan “park-sokak-oyun alanları” için 194 çeşitten oluşan toplamda 728 kelime bilgisi vermişlerdir. Öğrencilerin bu sosyal yaşam alanları için verdiği kelimeler kendi içinde 6 alt başlıkta (mekân, nesne, kişi, iletişimsel ifadeler, tematik ve diğer olarak) yeniden gruplandırılıp kelimelerin sıklıkları alınmıştır. Öğrenciler tarafından yazılan tüm kelime ve kelime gruplarının dâhil edildiği listede, sırasıyla en çok tekrarlanan ilk 3 kelimenin; "futbol", "salıncak", "basketbol" olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Kelime Sıklığı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cifci, S. & Sagcan, C. (2020). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Word Qualifıcatıon of The Secondary School Students Learning Turkish As A Foreıgn Language . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(3), 23-33. doi: 10.29345/futvis.117

Harvard
Cifci, S. and Sagcan, C. (2020). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Word Qualifıcatıon of The Secondary School Students Learning Turkish As A Foreıgn Language . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(3), pp. 23-33.

Chicago 16th edition
Cifci, Selcen and Ceren Sagcan (2020). "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Word Qualifıcatıon of The Secondary School Students Learning Turkish As A Foreıgn Language ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (3):23-33. doi:10.29345/futvis.117.