FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(3) 17-27

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy

Caner Aladağ & Tahsin Tapur & Yasin Duran

ss. 17 - 27   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.46   |  Makale No: fvj.2021.020

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 455


Özet

Araştırmada, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin “güneş enerjisi” konusundaki algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinden 36 kişiye, nitel bir yöntem olan kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Öğretmen adaylarından “güneş enerjisi” anahtar kavramına yönelik 10 adet ifade yazmaları ve yazdıkları ifadeleri birer cümlede kullanmaları istenmiştir. Cümlede kullanılmasının amacı yazılan ifadelerden kastedilenin daha iyi anlaşılmasıdır. Sonraki aşamada öğretmen adaylarının yazmış olduğu ifadeler içerik analizine tabi tutularak anlamsal birlikteliklerine göre tablolaştırılarak, kategorilerin oluşturulması sağlanmıştır. Kategorilerin oluşturulmasında, anahtar kavramın içeriği ile yazılan ifade kavramların ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda yazılan ifadelerin bir kısmının anahtar kavramla ilişkisinin olmadığı ve bunun bir kavram yanılgısı olduğu gözlenmiştir. Kategoriler incelendiğinde; öğretmen adaylarının en çok yazdıkları ifadelerin; güneş paneli, sürdürebilir-yenilenebilir enerji, güneş tarlası, güneş pili, doğal enerji, doğa dostu enerji, güneşlenme süresi, Ekvatoral Bölge, güneşli gün, Güney Doğu Anadolu, ışık-ısınma, Akdeniz Bölgesi, ileri teknoloji gibi kavramlar olduğu gözlenmektedir. Bu ifadelerin yüksek oranda yazılmış olmaları, öğretmen adaylarının anahtar kavram hakkında genel olarak doğru algıya sahip olduklarına işaret etmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının, D vitamini, turizm, şifa, nem, tarım, çevre, aşk, ateş çemberi, kasvet, kavurucu, çöl, yangın, nem oran, tifo, küresel savaşlar gibi anahtar kavramla doğrudan ilişkili olmayan ifadelere de yer verdikleri görülmektedir. Bu ifadelerin yazılmış olması öğretmen adaylarında bir takım kavram yanılgılarının da var olduğu sonucunu doğurmaktadır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının güneş enerjisi konusunda kısmen kavram yanılgıları bulunmakla birlikte genel anlamda doğru bir algıya sahip oldukları söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, algı, öğretmen adayı, kelime ilişkilendirme


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Aladag, C., Tapur, T. & Duran, Y. (2018). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), 17-27. doi: 10.29345/futvis.46

Harvard
Aladag, C., Tapur, T. and Duran, Y. (2018). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), pp. 17-27.

Chicago 16th edition
Aladag, Caner, Tahsin Tapur and Yasin Duran (2018). "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (3):17-27. doi:10.29345/futvis.46.