FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(2) 23-31

Normanlar ve Selçuklular Arasında Bizans (1071-1081)

Gaye Yavuzcan

ss. 23 - 31   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.111   |  Makale No: fvj.2020.004

Yayın tarihi: Aralık 30, 2020  |   Okunma Sayısı: 14  |  İndirilme Sayısı: 487


Özet

XI. yüzyıl, Türk, İslâm, Avrupa ve Bizans tarihlerinde müteakip asırları etkileyen hadisatın yaşandığı önemli bir sürece tekabül eder. Bu yüzyıldaki birbirinden bağımsız olaylar birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyerek geniş ölçekli yankılara yol açmıştır. Avrupa’da yeni bir yönetici unsur olarak Normanların yükselişi ve Türk-İslam dünyasında da Selçuklu Devleti’nin kuruluşu bu meyanda sayılabilir. Norman liderler giderek Avrupa tarihinde önemli bir mevki işgal etmeye başlarken, Selçuklu Türkleri de devletlerinin kuruluşunu tamamlamış ve İslâm coğrafyasının önemli bir unsuru haline gelmişlerdir. Nihayet Normanların Bizans İmparatorluğu’na dönük hedef ve eylemleri başladığında Selçuklular da imparatorluğun doğu sınırlarında faaliyet göstermektedirler. 1071 yılında Normanlar güney İtalya’daki Bizans topraklarını ele geçirirken, aynı yıl Selçuklular üzerine ilerleyen Bizans ordusu da hezimete uğramış ve devlet uzun bir süre yönetim krizi yaşamıştır. Bu çalışmada Anadolu’nun Türklerce yurt tutulduğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin temellerinin atıldığı dönemin Bizans açısından dinamikleri Anadolu’da Bizans-Norman ve Bizans-Türk ilişkileri ekseninde genel olarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bizans, Normanlar, Türkiye Selçuklu, Roussel de Bailleul


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yavuzcan, G. (2020). Normanlar ve Selçuklular Arasında Bizans (1071-1081) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(2), 23-31. doi: 10.29345/futvis.111

Harvard
Yavuzcan, G. (2020). Normanlar ve Selçuklular Arasında Bizans (1071-1081) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(2), pp. 23-31.

Chicago 16th edition
Yavuzcan, Gaye (2020). "Normanlar ve Selçuklular Arasında Bizans (1071-1081) ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (2):23-31. doi:10.29345/futvis.111.