FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(2) 51-70

Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değerine İlişkin Metaforik Algıları/Metaphorical Perceptions of Secondary Students Regarding The Value of Responsibility

Ayşe Ünalmış, Ali Meydan & Abdulkadir Uzunöz

ss. 51 - 70   |  Makale No: MANU-2302-10-0001.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 58  |  İndirilme Sayısı: 220


Özet

Bu araştırmanın  amacı, ortaokul öğrencilerinin harekete geçmesine yönelik algılarını metaforlar kullanarak ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma modelinin olgubilimi (fenomoloji) tasarımı temel işletimi yürütülmüştür. Çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı Tokat merkez, ilçe ve köyde gören toplam 174 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin sorumluluklarına yönelik algılarını ortaya koymak amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir form hazırlanmıştır. Hazırlanan formda öğrencilerden “Sorumluluk … gibidir; çünkü…” cümlesini uygun ifadeyle tamamlamaları istenmiştir. Katılımcıların davranışlarına yönelik değerlendirme içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre öğrencilerin sorumluluk almalarına ilişkin 67 farklı metafor ürettikleri belirlenmiştir. Üretilen metaforların frekans değerlerine göre en sık tekrarlanan üç metaforun; "hayat", "okula gitmek", "ödev", olduğu görülmektedir. Belirlenen 67 metafor benzer gruplarda irdelenmiş ve 8 ayrı bölüm kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoriler "olmazsa olmaza yönelik”, "bedeli olmaya yönelik", "işini aksatmaya yönelik", "yararlı olmaya yönelik", "eylem olmaya yönelik", " zorunlu olmaya yönelik", "yol göçmenlere yönelik" ve "diğer" şeklindedir. konu bu 8 kategori yerleşim yerine göre (merkez, ilçe ve köy okulu) ayrımcılığın geçerli olduğu. "hayat", "okula gitmek", "ödev", olduğu görülmektedir. Belirlenen 67 metafor benzer gruplarda irdelenmiş ve 8 ayrı bölüm kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoriler "olmazsa olmaza yönelik”, "bedeli olmaya yönelik", "işini aksatmaya yönelik", "yararlı olmaya yönelik", "eylem olmaya yönelik", " zorunlu olmaya yönelik", "yol göçmenlere yönelik" ve "diğer" şeklindedir. konu bu 8 kategori yerleşim yerine göre (merkez, ilçe ve köy okulu) ayrımcılığın geçerli olduğu. "hayat", "okula gitmek", "ödev", olduğu görülmektedir. Belirlenen 67 metafor benzer gruplarda irdelenmiş ve 8 ayrı bölüm kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoriler "olmazsa olmaza yönelik”, "bedeli olmaya yönelik", "işini aksatmaya yönelik", "yararlı olmaya yönelik", "eylem olmaya yönelik", " zorunlu olmaya yönelik", "yol göçmenlere yönelik" ve "diğer" şeklindedir. konu bu 8 kategori yerleşim yerine göre (merkez, ilçe ve köy okulu) ayrımcılığın geçerli olduğu. Belirlenen 67 metafor benzer gruplarda irdelenmiş ve 8 ayrı bölüm kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoriler "olmazsa olmaza yönelik”, "bedeli olmaya yönelik", "işini aksatmaya yönelik", "yararlı olmaya yönelik", "eylem olmaya yönelik", " zorunlu olmaya yönelik", "yol göçmenlere yönelik" ve "diğer" şeklindedir. konu bu 8 kategori yerleşim yerine göre (merkez, ilçe ve köy okulu) ayrımcılığın geçerli olduğu. Belirlenen 67 metafor benzer gruplarda irdelenmiş ve 8 ayrı bölüm kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoriler "olmazsa olmaza yönelik”, "bedeli olmaya yönelik", "işini aksatmaya yönelik", "yararlı olmaya yönelik", "eylem olmaya yönelik", " zorunlu olmaya yönelik", "yol göçmenlere yönelik" ve "diğer" şeklindedir. konu bu 8 kategori yerleşim yerine göre (merkez, ilçe ve köy okulu) ayrımcılığın geçerli olduğu. "eylem olmaya yönelik", "zorunlu olmaya yönelik", "yol kaçışa yönelik" ve "diğer" şeklindedir. Söz konusu bu 8 grup kategori yerleşim yerine göre (merkez, ilçe ve köy okulu) arasında ayrım yapılmıştır. Kavramsal kategoriler, ayrıca, öğrencilerin sınıf öğelerini (5, 6, 7 ve 8. sınıf) sınıflamalarını da sürdürdü. "eylem olmaya yönelik", "zorunlu olmaya yönelik", "yol kaçışa yönelik" ve "diğer" şeklindedir. Söz konusu bu 8 grup kategori yerleşim yerine göre (merkez, ilçe ve köy okulu) arasında ayrım yapılmıştır. Kavramsal kategoriler, ayrıca, öğrencilerin sınıf öğelerini (5, 6, 7 ve 8. sınıf) sınıflamalarını da sürdürdü.

 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğrencileri, Sorumluluk, Metaforik algı,


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Unalmis, A., Meydan, A. & Uzunoz, A. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değerine İlişkin Metaforik Algıları/Metaphorical Perceptions of Secondary Students Regarding The Value of Responsibility . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(2), 51-70.

Harvard
Unalmis, A., Meydan, A. and Uzunoz, A. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değerine İlişkin Metaforik Algıları/Metaphorical Perceptions of Secondary Students Regarding The Value of Responsibility . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(2), pp. 51-70.

Chicago 16th edition
Unalmis, Ayse, Ali Meydan and Abdulkadir Uzunoz (2023). "Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değerine İlişkin Metaforik Algıları/Metaphorical Perceptions of Secondary Students Regarding The Value of Responsibility ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 7 (2):51-70.