FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(2) 1-22

Yerköprü Şelalesi (Hadim) Çevresindeki Karstik Şekiller Ve Antropojenik Müdahalelerin Etkisi/ Karst Shapes of Nearby Area Yerköprü Waterfall (Hadim)

Sevgi Karahan & Merve Işık

ss. 1 - 22   |  Makale No: MANU-2112-30-0006.R2

Yayın tarihi: Haziran 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 79  |  İndirilme Sayısı: 194


Özet

       Göksu Nehri üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi Konya ili Hadim ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. İlçenin kuzeydoğusunda yer alan Yerköprü Şelalesi’nin; kuzeyi Sarıhacı, güneyi Bademli ve Çiftepınar köyleri ile çevrelenmektedir. Bu çalışmada amaç Yerköprü Şelalesi çevresindeki arazide görülen güncel karstik oluşumları belirlemek ve karstlaşmaya etki eden fiziki ve beşeri coğrafya faktörlerini genel özellikleri ile açıklamaktır. İnceleme sahası karstlaşmanın, oluşumu ve gelişimi bakımından tipik örneklere sahiptir. Kaynağını Toroslardaki ‘’Geyik Dağları’’ndan alan Göksu Nehri ve kolları, sahanın kalkerli yapısı nedeniyle oldukça önemli karstik şekiller meydana getirmiştir. Orta Torosların kuzey kesimlerinde yer alan Hadim, dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Alp Orojenezi ile bugünkü görünümünü alan sahada kıvrımlı bir yapı söz konusudur. Bu nedenle antiklinal ve senklinaller bulunmaktadır. Bunun yanında fay hatları da sahada çokça görülür. Sahanın yapısı kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir diziliş gösterir. Yerköprü Şelalesi ve yakın çevresinde, karstlaşma üzerinde etkili bariz bir hidrografik hat olan Göksu Nehri dışında, küçük dereler, flüvyal süreçler ile meydana gelen aşınım satıhları ve taraçalar görülmektedir. Aynı zamanda önemli bir kaynak durumunda olan Karasu kaynağı da kalsiyum karbonat içermesi nedeniyle kalkerli yapıda traverten oluşuklarına neden olmaktadır. Karstlaşma için uygun şartlar taşıyan yerlerde lapya, doğal tünel, doğal köprü, sarkıtlar, travertenler ve mağaralar gibi karst topografyasına ait şekiller meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karstik şekiller, karstlaşma, Yerköprü, Antropojenik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Karahan, S. & Isik, M. (2023). Yerköprü Şelalesi (Hadim) Çevresindeki Karstik Şekiller Ve Antropojenik Müdahalelerin Etkisi/ Karst Shapes of Nearby Area Yerköprü Waterfall (Hadim) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(2), 1-22.

Harvard
Karahan, S. and Isik, M. (2023). Yerköprü Şelalesi (Hadim) Çevresindeki Karstik Şekiller Ve Antropojenik Müdahalelerin Etkisi/ Karst Shapes of Nearby Area Yerköprü Waterfall (Hadim) . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(2), pp. 1-22.

Chicago 16th edition
Karahan, Sevgi and Merve Isik (2023). "Yerköprü Şelalesi (Hadim) Çevresindeki Karstik Şekiller Ve Antropojenik Müdahalelerin Etkisi/ Karst Shapes of Nearby Area Yerköprü Waterfall (Hadim) ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 7 (2):1-22.